woensdag 24 april 2013

Vormsel 2013

We zijn met 8 vormelingen van Korbeek-Dijle die op 28 april e.k. hun vormsel doen in Bertem.

Dit zijn de namen van de kinderen:

Annabel Verschueren

Astrid De Greef

Margaux Vermeylen

Klaartje Bauters

Arne Crabbé

Ellen Crabbé

Julie Verjauw

Viktor de Le Haye

Het thema van de vormselviering is “Zalvende Handen”. De kinderen worden gevormd door E.H. Steven Wielandts, pastoor van de Abdij van Vlierbeek, Kessel-Lo.

Onze hartelijke gelukwensen voor jullie stap naar sterkere geloofsvorming. We leven in een tijd dat christelijk geloof geen ondoordacht meedrijven is op een vage religiositeit, maar een positieve keuze voor inzet om te leven naar de mooie waarden die Christus ons in het evangelie voorstelt.
Wij wensen hen veel innerlijke motivatie toe.

Vanwege de catechisten

Veerle Fontaine

Michael D’Hoore

Hilde Marcelis (coördinator)