woensdag 13 maart 2013

Gebed van de week: Koning op een ezel

Niet met pracht en praal,

niet tussen de machthebbers en de rijken,

niet in een gouden koets

maar op een veulen

kwam U naar de stad.

Een koning in tegenspraak

die kiest voor het kleine,

voor de zwakke,

de verstotene

en

voor God.

En wij maar

een hoge hoed opzetten,

op onze strepen staan …

Zo anders, Jezus,

gaat Gij ons voor.

Wees ons nabij

in de komende dagen

zodat uw verhaal

ons mag inspireren

voor een goede week.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx