woensdag 6 maart 2013

Gebed van de week: Goede week

Jeruzalem,

Godsstad,

waar is de vrede,

waar is je heilig huis?

Stad op de berg,

als een vesting

en toch zo broos.

Tempel van onthaal

maar ook tempel van verwoesting.

Huis van verbond

en ook huis van vertrouwen,

waar is nog plaats voor de Heer?

Als het altaar van ons leven ben je,

offerplaats van veelsoortig mensenwerk…

Heer,

ga ons nu ook weer voor

en toon ons in het lijden

een weg die leidt naar leven.

Steun ons schamel pogen

om uw schepping eer te brengen

in relatie met mens en omgeving

en in eenheid tussen hemel en aarde.

Dan proeven wij de kracht van uw maaltijd

en voelen de pijn van het kruis.

En wij weten:

in U is leven,

opstanding,

eeuwigheid.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx