woensdag 27 maart 2013

‘Benedictus is groots in zijn nederigheid’

(Gelezen In Tertio Van 13 Maart 2013)

Uit een artikel van Réginald Moreels, gewezen staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij is arts in het Zuid-Afrikaanse Cape Town.

Wijsheid, zin voor dialoog en aandacht voor de meest uiteenlopende wereldproblemen. Deze kwaliteiten van Benedictus XVI inspireren Réginald Moreels tot een eresaluut voor de emeritus paus. In diens vrijwillig ontslag ziet de arts zowel een blijk van moed als een stille oproep om orde op zaken te stellen.

De liefde

Belangrijk is dat paus Benedictus XVI de liefde heeft verheven tot het hoogste ideaal in onze tijd waarin velen onder ons deze liefde ontberen of onrecht aandoen. Jezus die bij uitstek liefde en zorg heeft getoond - zeker voor de kleinsten onder ons - zou dit zeker appreciëren.

De islam

In onze tijd waarin de islam zo vaak wordt vereenzelvigd met islamisme, bad een paus naast een imam in een moskee, diep en ingetogen. God was toen vast gelukkig dat Hij een paar minuten als dezelfde God werd ervaren.

Condooms

Over condoomgebruik verschillen we evenwel van visie.

Geen mens is perfect. En de gevolgen van losbandig seksueel gedrag voorkomen we beter dan ze achteraf te moeten behandelen. Dat bespaart anderen veel leed. Het perspectief van de christelijke liefde moet primeren boven verbodsmaatregelen die leed kunnen verergeren of een potentieel dodelijke ziekte nog meer besmettelijk kunnen maken. Een dergelijke progressieve boodschap is trouwer aan de houding van Jezus tegenover hen die gezondigd hebben.

De paus verklaarde tot mijn tevredenheid wel tijdens een interview met de Duitse journalist Peter Seewald dat condoomgebruik in bepaalde omstandigheden kon worden overwogen. Daarbij doelde hij op koppels van wie maar één van beide partners is besmet of op prostituees die zich willen beschermen tegen het risico op seksueel overdraagbare ziekten.

Moed …

Benedictus XVI heeft vroegtijdig zijn afkeer getoond voor het verraad van geestelijken uit ondermeer België, Ierland, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten die pedofiele daden hebben gesteld. Hij was alvast een aantal kardinalen en bisschoppen ruimschoots voor. Zijn strenge uitspraken over de schandvlek van dit pedofiele gedrag getuigden bovendien van moed. Ratzinger heeft vast druk ervaren van kerkelijke lobbygroepen die het imago van de instelling prioritair vonden.

… en dialoog

Een andere vergeten kwaliteit is zijn bereidheid tot dialoog. Deze paus heeft bijzonder interessante dialooggroepen in het leven geroepen. En dit niet alleen met vertegenwoordigers van andere godsdiensten, maar ook met wetenschappers, economen, opiniemakers, filosofen en theologen. Thema’s waren daarbij onder meer het verplichte celibaat, de plaats van vrouwen in de kerk, aids, bio-ethiek, stamceltherapie, en het darwinisme versus de goddelijke scheppingsgedachte. Ik hoop dat deze groepen onder zijn opvolger mee bijdragen tot de afschaffing van het verplichte celibaat. Ook kunnen ze ertoe bijdragen dat het priesterambt wordt opengesteld voor vrouwen.

Secularisering

Je moet als atheïst, agnost of gelovige begrijpen en aanvaarden - zowel intellectueel als ethisch - dat de leider van de katholieke kerk de verregaande secularisering in het Westen een halt wil toeroepen en de mensen erop attent wenst te maken dat de liefdesboodschap van Jezus Christus daarvoor een vrij efficiënt tegengif is.

Historisch

Het ontslag van de paus werd de voorbije weken als historisch bestempeld. Van dit vrijwillige aftreden gaat een echt signaal uit. Als Benedictus XVI verzaakt aan een van de meest invloedrijke posities ter wereld, is dat onder meer om de kerk orde te laten scheppen in de duistere lobby’s en zuiver politieke machtsstromingen binnen het Vaticaan. Daarvoor is de harde hand van een nieuwe magister nodig. Zichzelf daartoe niet meer in staat achten terwijl de tijd dringt, getuigt van verantwoordelijkheidsbesef.

Ik hoop dat God Benedictus voor zijn nederigheid beloont. Zijn geste getuigt van een bovenmenselijke en heiligende kracht waarmee hij de wereld heeft verrast. Daarvoor alleen was het nodig dat de intellectueel Joseph Ratzinger paus werd.

Gebed van de week: Drie en Pasen

Drie

Wachten,

eindeloos,

vervelend,

tergend traag,

angstig

of moedeloos.

Wachten,

onnoemelijk verlangend,

op de uitkijk,

ietwat zenuwachtig,

rustend op een bankje

of druk, druk.

Wachten,

tot de tijd vervuld is:

drie dagen,

van Kruis tot Pasen

een eeuwigheid van verschil.

Pasen

Een nieuwe dag

zonovergoten

en alles is anders.

Opgestaan

uit - voor mensen -

het uitzichtloze.

Lof en dank verdient Gij, Heer!

Gij geeft toekomst

aan de weerloze,

de gebrokene,

de moedeloze,

vreugde

doorheen alle lijden.

Lof en dank verdient Gij, Heer!

Sterk ons geloof,

voed onze hoop,

voltooi onze liefde

over alle grenzen

van ruimte en tijd

in eeuwigheid!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 20 maart 2013

Gebed van de week: Kruisig Hem

Zo vaak doen wij mee,

roddelen we mensen aan de schandpaal,

spijkeren we iemand vast met vooroordelen,

willen we sommigen voorgoed uit ons gezichtsveld bannen.

Wellicht kunnen we steeds weer leren

van het passieverhaal.

Jezus aan het kruis geslagen

en te kijk gezet

door een dolle menigte.

Jezus van het kruis afgenomen

en omarmd

door de liefde van zijn Moeder.

Niet langer te schande gehangen,

geen kwaad meer,

slechts alles overstijgende liefde,

mens zoals Hij was

en is

en blijft.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 13 maart 2013

Gebed van de week: Koning op een ezel

Niet met pracht en praal,

niet tussen de machthebbers en de rijken,

niet in een gouden koets

maar op een veulen

kwam U naar de stad.

Een koning in tegenspraak

die kiest voor het kleine,

voor de zwakke,

de verstotene

en

voor God.

En wij maar

een hoge hoed opzetten,

op onze strepen staan …

Zo anders, Jezus,

gaat Gij ons voor.

Wees ons nabij

in de komende dagen

zodat uw verhaal

ons mag inspireren

voor een goede week.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 6 maart 2013

Miniconcert Sint-Stevensgilde

Week 2013-10 - Miniconcert 17.3.2013

David Tegendraads

Week 2013-10 - DAVID tegendraads

Harmoniemis Sint-Cecilia

Op zondag 17 februari 2013 herdacht de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle, zoals elk jaar, haar overleden leden in een eucharistieviering. De muzikanten zetten weer hun beste beentje voor met ingetogen en wijdingvolle muziek. Van harte gefeliciteerd, dirigent en muzikanten!

Week 2013-10 - Harmoniemis 2013 001Week 2013-10 - Harmoniemis 2013 002Week 2013-10 - Harmoniemis 2013 006

Korbeek zingt!

Week 2013-10 - Korbeek zingt 002Week 2013-10 - Korbeek zingt 003Week 2013-10 - Korbeek zingt 007

Op zaterdag 16 februari 2013 was er feeststemming in de Parochiale Gebouwen: vrolijke schlagers en meezingers galmden uit de kelen. Eenentwintig in totaal, ook Franse, Engelse en Duitse. Enkele flitsen:

En langs het tuinpad van m’n vader

Zag ik de hoge bomen staan

Ik was een kind en wist niet beter

Dan dat het nooit voorbij zou gaan

(Het Dorp - Wim Sonneveld)

Zeven anjers, zeven rozen

Een bruidsboeket voor jou

Zeven anjers, zeven rozen

Heb ik heel speciaal gekozen

Ik die zoveel van je hou

(Willy Sommers)

Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld

Maar trompetter was hij wel in hart en ziel

(Jan Klaasen was trompetter - Rob De Nijs)

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Dan gaat m’n hart wat sneller slaan

Ik weet dat jij op mij zult wachten

En dat je aan de kaai zult staan

(Lichtjes van de Schelde - Wannes Van de Velde - Hans De Booy)

Proficiat aan het jonge KVLV-bestuur! Voor herhaling vatbaar!

Gebed van de week: Goede week

Jeruzalem,

Godsstad,

waar is de vrede,

waar is je heilig huis?

Stad op de berg,

als een vesting

en toch zo broos.

Tempel van onthaal

maar ook tempel van verwoesting.

Huis van verbond

en ook huis van vertrouwen,

waar is nog plaats voor de Heer?

Als het altaar van ons leven ben je,

offerplaats van veelsoortig mensenwerk…

Heer,

ga ons nu ook weer voor

en toon ons in het lijden

een weg die leidt naar leven.

Steun ons schamel pogen

om uw schepping eer te brengen

in relatie met mens en omgeving

en in eenheid tussen hemel en aarde.

Dan proeven wij de kracht van uw maaltijd

en voelen de pijn van het kruis.

En wij weten:

in U is leven,

opstanding,

eeuwigheid.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx