woensdag 6 februari 2013

Vlieg Je Mee?

Op zondag 20 januari 2013 was er in Korbeek-Dijle de startviering van onze eerstecommunicantjes.

Vier meisjes: Stephanie, Fien, Charlotte en Caroline bereiden zich voor op hun Eerste Communie op zondag 12 mei 2013.

Als slotgebed van de eucharistieviering met veel mooie zang, gebeden en verhalen, bad de priester:

Jezus, vandaag zijn we zo gelukkig bij U.

Sterk deze jonge vleugels elke dag een beetje meer om

hen samen te laten vliegen naar hun Eerste Communie toe.

Van daaruit kunnen zij dan met versterkte vleugels

een voorbeeld zijn voor anderen een leven lang.