woensdag 20 februari 2013

Onze Lieve Vrouw-Lichtmis

Week 2013-08 - Lichtmis 2013 003Week 2013-08 - Lichtmis 2013 007Week 2013-08 - Lichtmis 2013 008

Op zondag 3 februari 2013 had KVLV Korbeek-Dijle haar jaarlijkse Lichtmisviering met pater André Schotsmans als voorganger.

Bij de offerande bad de priester:

God van liefde en God van licht,

Uw liefde groeit in de harten van mensen

door de warmte die anderen uitstralen.

Uw kracht is als zout in onze voeding,

uw genegenheid als een lichtflits in onze ogen

en uw tederheid als de schaduw

van een weldoende omarming.

Jezus gaf ons brood vol van levensenergie.

Hij gaf ons de wijn van verbondenheid met U.

Schenk ons uw aanwezigheid vandaag en alle dagen:

dan kunnen wij in onze omgang met anderen

als uw Licht voor de wereld zijn

vanuit de kracht en in de Geest van Jezus uw Zoon.