woensdag 27 februari 2013

Gelezen In Tertio Van 13 Februari 2013

‘Door je hart voor anderen te openen, genezen jouw wonden’

Woorden van Jean Vanier, stichter van de Arkgemeenschap, het avontuur waarbij mensen met en zonder handicap samenleven in unieke gemeenschappen.

Noem onverwachte verwachting geen ongewenste zwangerschap’

‘Zwangere vrouwen zijn levende mirakels want ze dragen een stukje nieuwe schepping in zich’

Woorden van de Vlaamse Cristina Reymer de Alegria, verpleegster, actief in Peru waar zij vrouwen ondersteunt die onverwacht zwanger zijn.