woensdag 20 februari 2013

Gebed van de week: De Heer heeft de ellende van zijn volk gezien

God, bekommerde Vader,

nog steeds ziet Gij om naar uw mensen.

Zoals in de oude verhalen

kent Gij hun lijden, ook vandaag.

In deze veertigdagentijd

roept Gij ons op

om stil te staan

bij ons eigen doen en laten,

om ons opnieuw te keren naar U.

In de versobering,

het bewust afstand nemen van de overvloed,

ontmoeten wij onszelf

en elke mens die leeft in armoede.

Dichtbij en veraf

schreeuwen mensen om aandacht,

om hulp, om kansen.

In hun vragende ogen

staart Gij ons aan.

Raak ons hart

zodat wij de moed hebben

om los te laten

wat niet eens van ons is,

om te delen

wat wij van U hebben ontvangen.

Dan wordt onze vasten

‘mede-lijden’,

solidariteit.

Dan geven wij een gezicht

aan uw voorkeurliefde voor de zwaksten.

Dan wordt evangelie realiteit:

Blijde Boodschap.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx