woensdag 27 februari 2013

Gebed van de week: Bekoring

Verleidelijk steekt bekoring de kop op.

In de honger naar wat ik zo verlang,

naar wat mij de ogen uitsteekt.

In de macht die subtiel zijn weg zoekt

om in uiterlijk vertoon van respect,

over mijn medemens de baas te zijn.

In de wijze waarop ik God naar mijn hand zet

en bid om dat te vragen wat mij goed uitkomt…

Listig is het spel van Satan,

de wijze waarop ik word getest.

Moeilijk om te onderscheiden

wat echt is en wat vals.

Heer,

in deze vastentijd

schenkt Gij mij de ruimte

om te ontdekken wie ik ben.

Gij confronteert mij

met de kern van de dingen,

dat wat er echt toe doet.

Inspireer mij,

hou mij vast

als ik de weg mag gaan

naar binnen

en weer naar buiten,

de weg van lijden en van verrijzen.

Leer mij kijken naar uw Zoon,

Jezus Messias,

Redder en Verlosser,

geworteld in de aarde,

verbonden met de hemel.

Eén beweging van God tot mens.

Hij steekt ons aan

om mens van God te worden.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx