woensdag 16 januari 2013

Gelezen In Tertio Van 2 Januari 2013

1. Een groepje jonge theologen lanceerde in Nederland in de nacht van 24 op 25 december de tegendraadse website www.godschrift.nl. Ze willen het niet hebben over vage religie en spiritualiteit, maar over de christelijke God en het geloof. De samenleving heeft de neiging God te bannen en tegen die politieke correctheid wil deze groep met korte essays ingaan.

2. ’Godsdiensten bewaren rijke tradities uit oude tijden’

(Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde)

De os en de ezel horen traditioneel bij de kerststal. Wie wil weten wat die dieren daar doen, kan dat opzoeken in het zopas verschenen eerste deel van het Compendium van dieren als dragers van cultuur*. De rol van zoogdieren in mythologie, religie, volksgeloof, kunst en cultuur komt er uitvoerig aan bod.

De evangelieverhalen maken geen melding van de os en de ezel als toeschouwers bij de geboorte van Jezus. Waarom staan ze dan in de kerststal? “Er zijn twee Bijbelteksten die als voorafbeeldingen van Jezus’ geboorte werden geïnterpreteerd en daartoe de aanleiding gaven. Er was een foute vertaling van Habakuk die sprak over de geboorte ‘te midden van twee dieren’ in plaats van ‘te midden van deze tijd’. Bekender is Jesaja 1,3: ‘Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets; mijn volk heeft geen begrip.’ Kerkvaders Origines en Gregorius van Nazianze steunden op die citaten om van de os en de ezel getuigen te maken bij Jezus’ geboorte”, vertelt Marcel De Cleene (1946) die volkskunst en volkscultuur aan de UGent doceerde.

*Marcel De Cleene en Jean-Pierre De Keersmaeker, Compendium van dieren als drager van cultuur. Deel 1 Zoogdieren, Mens & Cultuur Uitgevers, Gent, 1.056 blz., € 95. Bestellen kan via www.tertio.be

C.L.