woensdag 5 december 2012

Gebed bij Maria Onbevlekt Ontvangen

Op 8 december 1854 kondigde paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria af.

God, wij vragen U,

dat wij uit het leven van deze eenvoudige en toch zo grote vrouw,

de moed mogen putten om ‘ja’ te zeggen aan uw oproep.

Dat wij dankzij Maria ook leren zien

hoe Gij bevrijdend werkzaam zijt onder ons.
Dat wij, naar het voorbeeld van Maria,

ook als zusters en broeders zijn voor elkaar,

die het leven en Uw woorden blijvend behoeden en doorgeven.

(Uit www.kuleuven.be - Thomas,4ingen)