woensdag 10 oktober 2012

Gelezen In Tertio Van 26 September 2012

Volgens nieuwe statistieken van het Studiecentrum voor Nieuw Godsdiensten (Cesnur), die aan de al-Jadida universiteit in Marokko worden voorgesteld, telt Afrika meer christenen dan moslims. 46,53 procent van de Afrikaanse bevolking is christen, 40,46 procent moslim, 12 procent animist. In 31 van de 59 landen in Afrika is de meerderheid van de bevolking christen. (Jan De Volder)