woensdag 10 oktober 2012

Doordenkertjes

Het is beter iets moois te verliezen
dan het nooit gehad te hebben.
Jan De Cock

Wie ergens komen wil
moet beginnen op te staan.
Chinees spreekwoord

Wijs ben je als je op niemand neer
en tegen niemand opkijkt.

(Uit de Diaconale Nieuwsbrief van september 2012)