woensdag 12 september 2012

Korbeek kermis 2012

De openluchtmis op de parking van de Parochiale Gebouwen op zondag 26 augustus 2012 is in het water gevallen. Het kruis en het podium moesten eenzaam en verlaten de regen trotseren. Maar binnen kon de viering met als thema ‘Geloven? Ja, natuurlijk!’ gewoon doorgaan. Als openingsgebed bad de priester:

Goede God,

In deze viering willen we uitkomen voor ons geloof.

Geloven we? Ja natuurlijk.

Woorden vloeien gemakkelijk uit onze mond.

Zien we ze terug in onze daden?

Vandaag willen we open staan voor uw woord,

U ontmoeten bij het breken van het brood

en ons geloof verder uitdragen

zoals Christus het ons heeft voorgedaan.
Moge de Heer Jezus nu in ons midden zijn

en tot ons komen, ons voeden en sterken,

en ons vervullen van zijn leven.

Na de viering bracht de Sint-Stevensgilde de kermisstemming er in met haar tweede miniconcertje ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan. De zeer talrijk opgekomen chirojongens en -meisjes konden spijtig genoeg hun geplande kampdans niet uitvoeren.

Week 2012-37 - Week 2012-37 - Korbeekkermis 2012 001Week 2012-37 - Week 2012-37 - Korbeekkermis 2012 002Week 2012-37 - Week 2012-37 - Korbeekkermis 2012 003