woensdag 27 juni 2012

De Vlaamse Gemeentenamen – deel 15

Hasselt:

Afgeleid van Middelnederlands hasel ‘hazelaar’ met het verzamelsuffix -t, dat bij voorkeur aan namen van struiken en bomen gehecht wordt. De betekenis is dus ‘plaats waar hazelaars groeien’. Hasselt komt ook meermaals als gehuchtnaam voor in de Limburgse Kempen en als bestanddeel in de Oost-Vlaamse gemeentenamen Ophasselt en Nederhasselt.

Mechelen:

Mechelen zou een afleiding zijn uit maal (West-Germaans mathl of mahla) waarbij de afleiding machlin leidde tot mechlin. Het oude woord betekent ‘vergaderplaats, rechtsdag, gerechtszitting, openbare vergadering’ en duidde de plaats aan waar de vrije Franken samenkwamen om recht te spreken. Daar dit gebruik al door Karel de Grote beperkt werd, dateren de met mahla gevormde namen waarschijnlijk uit de Merovingische tijd. Mechelen zou dus een vergaderplaats geweest zijn voor de mannen uit de omliggende Merovingische nederzettingen.

Kortrijk:

De naam zou afstammen van het Gallo-Romaans Coretoriaco afgeleid van Karetaros, waarin de wortel akar ‘lief, schitterend, uitstekend’ zit. De vorm Kortrijk zou te verklaren zijn door analogie met rijk-namen, zoals Frankrijk. De uitspraak Kortrik (voor wat in het Frans Courtrai is) is te vergelijken met Doornik (in het Frans Tournai). Kortrijk zou dus ‘schitterende plaats’ betekenen.