woensdag 9 mei 2012

Ons geloof als levengevend water

Week 2012-19 - Geloofsbelijdenis 2012 02 Week 2012-19 - Geloofsbelijdenis 2012 01

Op zondag 22 april 2012 deden 8 meisjes en 3 jongens hun Plechtige Geloofsbelijdenis in Korbeek-Dijle.
Als openingsgebed bad de priester:

God, wees steeds levend water waaraan wij ons kunnen laven.
Wees ons steeds nabij om ons geloof in U uit te dragen
naar wie we nog mogen ontmoeten in ons leven.
Wees onze rots in de branding wanneer het moeilijk wordt
en we ons geloof in U willen opgeven.
Wees onze wegwijzer voor heel ons verdere leven.

En tot slot bad de priester:

God, samen hebben we gebeden en ons geloof in U weer vernieuwd.
Samen hebben we gevierd met deze jongeren opdat zij hun geloof
in U versterken en verder mogen beleven in hun leven.
Geef Gij God hen steeds opnieuw Uw levengevend water.
Wees Gij hen steeds tot voedsel opdat ze de kracht mogen bezitten om de
weg van Jezus niet alleen te beluisteren, maar ook tot hun weg te maken.