woensdag 2 mei 2012

Met Maria

Cursiefje van Frans De Maeseneer

We gaan nu de meimaand in, de maand van Maria. Dat is gezonde volksvroomheid. Geen kwaad woord daarover. Integendeel. Dat Maria op de brug mag staan van Hemelvaart naar Pinksteren, maakt alles alleen maar mooier. Het geeft diepte en wijsheid aan de vroomheid van het volk. Zo hoort het.

Maria is een grote vrouw. Op het laatste avondmaal waren er twaalf mannen. In de bovenzaal na de verrijzenis waren er elf mannen plus één vrouw, Maria. Waarom staat Maria in die kring? Ze was daar aanwezig omdat ze intussen thuis was geraakt bij de mensen. Zo staat het letterlijk in het Johannesevangelie. Zij was en is de vrouw die Jezus aan de wereld geeft. Nu Jezus zichtbaar afwezig is, mag zij zeggen dat Hij onzichtbaar aanwezig is. Dat is sterk.

Met een sterk woord als dit gaat de Jezusbeweging door. Zij staat er borg voor dat het Woord geschiedenis mag maken onder de mensen. Altijd opnieuw. Opdat dit altijd mogelijk moge zijn, stelt zij grote daden. Zij zorgt voor geboorte, voor leven. Groot werk. Een grote vrouw.

Nu staan wij op een boogscheut van het Pinksterfeest. De overschaduwing zit dus in de wolken. Dat is volle bijbelse taal. Wolk en schaduw, dat is symbool voor leven onder Gods nabijheid. Hij drijft als een wolk boven het volk, met het volk mee. Hij overschaduwt ons. Hij is om mensen begaan. En Maria mocht dat van zeer nabij ervaren, tot in haar schoot. Zij heeft geweten wat het betekent vanuit Gods droom te leven. Ze heeft dat gewild maar niet meteen begrepen. Ook voor haar was de godsvraag een mysterie, een waagstuk, een avontuur. Wellicht is dat haar uiteindelijke grootheid?

Het was in ieder geval haar gerechtvaardigde nederigheid. De echt nederige mens is geen schaapachtig, tam en braaf mensje. De echt nederige mens is een actief gehoorzaam luisterend mens. De echt ‘nederige’ dienstmaagd wil een grote zaak dienen, zichzelf vergeten om dienstbaar te zijn voor wat deugd doet aan de wereld. Zo was Maria.

Sommige bevrijdingstheologen noemen haar daarom een gepassioneerde (een passionaria) voor het recht. Niet onterecht. Zij had Gods beloften begrepen en dat was veel meer dan brave vroomheid. Dat was bewogen worden tot in de eigen schoot voor wat de wereld echt nodig heeft: gerechtigheid en vrede.

Weesgegroet Maria.