woensdag 11 april 2012

Paasbloemen

Paasbloemen, ingetogen en uitbundig tegelijk

spreken volmondig hun vertrouwen

in de lente uit.

Zij hebben het gehoord,

het scheppingswoord

dat door geen grafschrift

overstemd wordt:

‘Sta op, zo kwetsbaar als je bent.

En bloei, geestdriftig en met overgave’.

(woorden van Kris Gelaude)