woensdag 11 april 2012

Gebed Bij Het Graf

Cursiefje van Frans De Maeseneer

Heer God, hier heeft een rechtvaardig mens gelegen, iemand naar Uw en ons hart. Wij weten niet alles van U maar hij heeft ons genoeg getoond hoe Gij voelt, hoe Gij denkt. Hij was Uw stille luidspreker, Uw grootste aanbod aan mensen.

Ik dank U voor deze mens die op aarde heeft geleefd als een dichter met het rechte woord, als een profeet met een ‘heilspellende’ boodschap. Hij heeft voor ons alle letters van het heil, van het geluk gespeld. Ik dank U omdat hij zijn kleine waarheid met de duurste prijs heeft willen betalen.

Ik begrijp dat zovelen na hem niet meer geaarzeld hebben, en op aarde trouwe getuigen zijn geworden van zijn strijd om de vrede.

Ik vraag U maar één ding: laat me een mens worden met een groot hart. Leg mijn leugen en mijn zwakheid neer in zijn graf, en leer me te leven als een man die eigen wonden vergeet, en zich neerbuigt over de vele mensen, overal ter wereld, die veel te vroeg in het graf worden neergelegd.

Geef mij handen om op te richten. Genees hun verdorde hand. Richt op hun gekromde rug. Open hun mond, dat zij, liever vandaag dan morgen, ook eens alleluia kunnen zingen. Dat lied hebt Gij ons toch gegeven om het te zingen in koor.

Laat het Pasen zijn voor velen!