woensdag 21 maart 2012

Supporters Weten Waarom

(Cursiefje van Frans De Maeseneer)

Het is een alom gekend deuntje: supporters weten waarom. Vele Vlamingen kennen dat. Ze kunnen het zelfs uitspreken met de intonatie van de televisie. Ze weten bovendien welk biertje daarbij past. Zo is dat. Bij nader toezien is dat een dubbelzinnige slogan. De reclamespot zegt niet dar supporters weten waarom ze supporter zijn. Nee, supporters weten welk biertje ze best zouden drinken. Dat is het punt. Daar gaat het om.

Supporters weten inderdaad niet waarom. Ze zijn, om te beginnen, heel onlogisch. Waarom mensen uit Balgerhoeke supporteren voor Standard Luik, waarom meneer uit Overboelare dweept met Arsenal, en een andere meneer uit Widooie dweept met Barcelona terwijl zijn buur in vuur en vlam staat voor Ajax. Niemand die daar een touw aan vast kan knopen. Waarom dwepen mensen niet met een club uit hun buurt? Dat pas zou logisch zijn. Supporters weten daarop het antwoord niet. Supporters zijn onlogische mensen.

Ze zijn ook onredelijk. Dat is een graad zwaarder dan hun onlogische keuze. Onredelijkheid heeft te maken met de emotie die luider spreekt dan de ratio. Voor hun club hebben ze alles over: twee uren gaan staan in de regen of in het slijk. Niets is hun teveel. Dure toegangskaarten, dure reizen naar Spanje of naar Italië - met late nachtelijke terugkeer - ze hebben het er voor over. Voor de rest is het leven veel te duur, maar hun verre trip is nooit te duur. Onredelijk.

Waarom doen mensen dat? Omdat ze niet logisch kunnen denken? Omdat hun hersenpan niet correct functioneert? Ik geloof dat niet. Supporter zijn heeft te maken met agressiviteit: mensen moeten zoveel kwijt, zoveel wat onlogisch en onredelijk is. Supporters willen hun diep ongenoegen kwijt. Ze willen het uitwerken op anderen. Jagers zijn het: ze willen de scalp van de ander. Daarom hebben ze thuis een lege kast staan die ooit vol moet staan met bekers en truitjes en vlaggen. Het is haast religie: ze verzamelen relikwieën. Ze vereren die ook. Ze willen dat voor geen goud missen.

Om al die redenen heeft topsport zoveel te maken met geld en met geweld. De managers weten waarom! Ze spelen in op de onlogische en onredelijke aspiraties van het volk. Daar begint de ontaarding: het extrasportieve wordt belangrijker dan het sportieve. En dat proces wordt op zijn beurt ook onlogisch en onredelijk. De gezondheid van de sporters is bij dat alles van secundair belang. Van primair belang is de gezondheid van enkele portefeuilles. Zeg niet dat dit overdreven is… er zij toch al voldoende doden gevallen?

Een ernstig correctief is dus geboden. En dat zal niet van boven komen. Het correctief zal uit de eigen sportwereld dienen te komen. Dat de groten der aarde logisch en redelijk mogen worden! Op dat punt mogen wij, Vlamingen, fier zijn op iemand van eigen bodem. Dr. Jacques Rogge is een grote meneer: hij vindt de sport schoon, hij wil de sport ook schoon. Groot werk.

Ik sluit nu even mijn ogen en vraag mij af of dit met God te maken heeft. Nee, dit heeft met God niets te maken. Wie God overal meent te moeten zien, ziet Hem niet waar hij is. Dat weten vele rechtgeaarde mensen.
Dat zijn supporters die weten waarom.