woensdag 14 maart 2012

Opgenomen In De Kring

Week 2012-11 - Wiegjes 2012 04Week 2012-11 - Wiegjes 2012 05

Op zondag 26 februari 2012 was het ‘wiegjesdag’ in Korbeek-Dijle. Gard ging voor in de woord- en communiedienst en de Sint-Stevensgilde zong aangepaste liedjes. Drie smeekbeden bij het begin van de viering gaven de bekommernis van onze geloofsgemeenschap weer:

Heer God,

wij vertrouwen U deze kleine kinderen toe.

Help hen groeien tot blije, gelovige

en liefdevolle mensen.

Heer, wees hun steun

Heer Jezus,

help deze ouders:

dat zij voor hun kind steeds een voorbeeld mogen zijn.

Geef hen vertrouwen en liefde

zodat zij altijd een veilige thuis kunnen bieden

als het moeilijk wordt.

Christus, wees hun steun.

Heer God,

in deze gelovige kring richten wij ons tot U.

Geef ons de wijsheid, de kracht en een blijvende inzet

om voor deze kinderen aan een wereld te bouwen

waarin zij gelukkig kunnen zijn

en zij de weg vinden naar U toe.

Heer, wees onze steun.

Tussen die smeekbeden brachten de gezinsleden van de dopelingen, hun verdere familieleden en alle aanwezigen in de kerk een sticker met hun naam erop, aan rond de foto’s van de zes dopelingen op een bord vooraan in de kerk. Daarna luisterden wij - de kinderen vooraan - naar het verhaal van een klein zwart potloodje dat ook in de kring van de andere potloodjes mocht komen.

Na de viering bood de parochie een drankje en een hapje aan.