woensdag 14 maart 2012

Kopten

(Gelezen In Tertio Van 29 Februari 2012)

In Egypte stelt een parlementaire commissie, voorgezeten door Mohamed Sadat - zoon van de voormalige president - dat kopten beter moeten worden beschermd. Ze maakte het gedwongen vertrek van acht gezinnen uit het dorp Kobry el Sharbat ongedaan en vraagt de regering financiële compensaties uit te keren. Priester Rafik Greiche , woordvoerder van de kleine katholieke koptische kerk, is blij dat de moslimbroeders mee front vormen tegen de salafisten, de tweede fractie in het parlement. (JDV)