woensdag 21 maart 2012

Gelezen In Tertio Van 7 Maart 2012

1. Quote van de week

“We moeten een maatschappij organiseren waarin niet presteren centraal staat, maar wel de zorg voor elkaar en voor onze blauwe planeet.”

Palm-eigenaar en captain of industry Jan Toye getuigt in De Morgen van 3 maart over de zelfmoord van zijn zoon Christoph en hoe dat zijn zingeving deed kantelen..

2. Voor hij bisschop en paus werd was Karol Wojtyla professor filosofie en in zijn vakgebied ook actief als auteur. Hoe keek hij tegen de vrijheid aan? Hierop antwoordt de jonge filosofe Alicja Gescinska: “Hij is een uitgesproken pleitbezorger van de positieve vrijheid. Hij vindt vrijheid iets moeilijks, iets wat niet zomaar als een consumptiegoed te bezitten of ‘te gebruiken’ valt, maar iets wat je constant dient te veroveren. Hij verzette zich tegen totalitaire systemen, maar ook tegen een negatieve, ongebreidelde vrijheid, die hij terecht al te onverschillig vond. Hij had het meer voor de betrokken, warme vrijheid: geen vrijheid zonder liefde, klinkt het als een refrein.”

Ontegensprekelijk was Wojtila’s vrijheidsbegrip gekleurd door zijn katholieke geloof, al heeft het volgens Gescinska ook zeggingskracht voor wie die overtuiging niet deelt. “De vrijheid ligt voor Wojtila niet in de keuze tussen goed en kwaad, maar in het doen van het goede, in de achting voor de goddelijke waarheid. Voor hem betekent dat uiteindelijk: leven in het spoor van Jezus Christus. Dat dit een opgave is, hoeft geen betoog.” (Peter Vande Vyvere)

3. Bij de eerste verjaardag van de moord (2 maart 2011) op Shahbaz Bhatti, de christelijke minister voor minderheden in Pakistan, roepen verschillende katholieke stemmen in het land op tot een spoedige zaligverklaring. De herdenkingen worden ook bijgewoond door moslims, sikhs en boeddhisten. (Jan De Volder)

4. Jean Kockerols, hulpbisschop van Brussel, reageert ontgoocheld op de beslissing van Les Scouts om in de scoutswet voortaan de verwijzing naar God achterwege te laten. “Stoorde die dan dusdanig dat ze aan een stemming moest worden onderworpen? Ik kan niet anders dan ontgoocheld zijn over een dergelijke evolutie”, zegt de hulpbisschop die zijn oproep tot een constructieve dialoog tussen scouts en parochies herhaalt. (Jan De Volder)