woensdag 28 maart 2012

Gelezen In Tertio Van 14 Maart 2012

1. MEER ROOMS-KATHOLIEKEN

Het aantal katholieken blijft stijgen. Wereldwijd zijn er 1,196 miljard katholieken of ruim 17,5 procent van de wereldbevolking. In vergelijking met 2009 (1,181 miljard) steeg het aantal katholieken met 1,3 procent. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Annuario Pontificio, het statistische jaarboek van het Vaticaan met de gegevens uit 2010. In het jubeljaar 2000 waren er voor het eerst meer dan een miljard katholieken. In 2010 telde de hele rooms-katholieke kerk 412.236 priesters, 277.009 diocesane priesters en 135.227 priesters van een kloosterorde of congregatie. Dat is een lichte stijging met 1,6 procent in vergelijking met 2009, al waren er in Europa 905 priesters minder. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de sterke stijging in Azië (plus 1.695) en in Afrika (plus 761). Het aantal permanente diakens, die bijna uitsluitend in Europa en Noord-Amerika te vinden zijn, steeg van 38.155 tot 39.564. Daarnaast zijn er 54.665 mannelijke religieuzen die geen priester zijn (broeders). Het totaal aantal geprofeste vrouwelijke religieuzen daalde van 729.371 naar 721.935. Het aantal kandidaat-priesters in diocesane seminaries en opleidingscentra van kloosterordes en congregaties steeg met 4 procent van 114.439 in 2005 tot 118.990 in 2010. (Kerknet)

2. Gauck wil in alles een lichtpunt zien

(Uit een artikel van Lukas De Vos)

De 72-jarige dominee Joachim Gauck wordt op zondag 18 maart 2012 zo goed als zeker (nvdr: ondertussen bevestigd) de nieuwe president van Duitsland.

Gauck, een protestantse dominee uit Oost-Duitsland en dissident tegen het voormalige communistische regime van de DDR, werd nooit lid van de communistische partij en jeugdbeweging. Hij ging godgeleerdheid studeren (1958-1965), want daar was vrijheid van denken gewaarborgd. Van zijn vrouw Hansi leeft hij na 32 jaar huwelijk en 4 kinderen gescheiden, maar is nooit officieel gescheiden. Die feitelijke scheiding en zijn LAT-relatie met journaliste Daniela Schadt van de Nürnberger Zeitung worden hem zwaar aangerekend. Hij beloofde bij de verkiezingsronde in 2010 te zullen scheiden en trouwen als hij werd verkozen. Voorlopig zwijgt hij. Hij wil boven de partijen staan en aansporend en verzoenend werken. Democratie en markteconomie gaan voor hem hand in hand. Gauck keert zich tegen de onverschilligheid in de maatschappij, die vaak ten onrechte voor verdraagzaamheid wordt aangezien. Hij is vooral een man van de hoop, die in alles een lichtpunt wil zien.

Tot zover Lukas De Vos.

3. Patriarch Kyrill I van Moskou, primaat van de Russisch-orthodoxe kerk, feliciteert Vladimir Poetin met zijn ruime overwinning bij de presidentsverkiezingen. Volgens hem hebben de Russen gekozen voor stabiliteit en vooruitgang. De orthodoxe kerkleiding steunde voluit de kandidatuur van Poetin. (Jan De Volder)

4. In het emiraat al-Khaima, deel van de Verenigde Arabische Emiraten, wordt de grootste kerk van de Perzische Golf ingewijd. De anglicaanse kerk biedt haar ruimtes ook aan voor samenkomsten van christenen van andere belijdenissen. Volgens anglicaans bisschop Michael Lewis is de opening een teken van hoop voor alle christenen in de regio. (Jan De Volder)