woensdag 7 maart 2012

Dankbaarheid

is een ontluikende bloem

in de tuin van het hart.
Niets zozeer als de glimlach

van degene die haar ontvangt

kan haar schoonheid

aan het licht brengen.

(woorden van Kris Gelaude)