woensdag 7 maart 2012

Dalende trend houdt Léonard wakker

(Gelezen In Passe-Partout Van 22 Februari 2012)

Ook Louis Tobback kreeg zaterdag de aartsbisschop en de deken voor een gesprek over de vloer. Het ging slechts over ’t onderwerp: “Wat is de toekomst van de Leuvense kerkgebouwen?”

Het duo kwam polsen hoe de burgemeester tegenover het religieus erfgoed in onze stad aankijkt, wanneer het kerkbezoek blijft dalen. Léonard wil de kerken herbestemmen, maar Tobback weigert dat: “Ofwel gebruik je ze als kerk, ofwel breek je ze af, indien ze geen architecturale waarde hebben natuurlijk. Hotels in ontwijde kerken kunnen mijns inziens niet. Ik ben dan wel ongelovig, maar zoiets past niet in mijn cultuur.” Voor de burgervader stelt er zich echter geen probleem, want de financiële kosten van de kerkfabrieken blijven voorlopig draaglijk “Wij gaan dus niet beslissen welke kerk jullie moeten sluiten. De vraag is eerder hoe jullie die gebouwen gaan blijven bedienen met het tekort aan roepingen”, zei Tobback, waarop de Monseigneur antwoordde: “Dat is ons probleem.”