woensdag 1 februari 2012

Zet je deur maar open!

Op zondag 15 januari 2012 was er in Korbeek-Dijle de startviering van de eerstecommunicantjes, twee meisjes en drie jongens: Fien, Glen, Jelle, Maud en Michiel. Pater Philip ging voor in de eucharistie.

Week 2012-05 - Startviering 2012 01Week 2012-05 - Startviering 2012 04Week 2012-05 - Startviering 2012 07

Bij het openingsgebed baden wij allen samen:

Goede Vader, vandaag zetten deze vijf kinderen bewust hun eerste stappen in het huis van Uw zoon Jezus. We heten hen van harte welkom in ons midden en willen als parochie zorg voor hen dragen.

Mogen wij ook U vragen om een oogje in het zeil te houden?

Als bezinning las Inge:

Bouw een thuis met stenen van mensen

en mortel van liefde die stevig bindt.

Plaats in je thuis zetels van goedheid.

Behang je muren met bloemen van geduld.

Leg een tapijt van zachtheid en vrede

en verwarm de ruimte met hartelijkheid.

En bij de zegen zei de priester:

Ga nu heen in vrede en ik nodig jullie uit regelmatig de deur van jullie hart open te zetten zodat er een frisse wind kan waaien in jullie geloof en in dat van jullie kinderen.

God, U willen wij vragen: Zorg mee voor deze kinderen. En als er ooit een dag komt dat zij hun deur voor U sluiten, blijf dan kloppen.