woensdag 22 februari 2012

Maria Lichtmis 2012

Week 2012-08 - Lichtmis 2012 02Week 2012-08 - Lichtmis 2012 04Week 2012-08 - Lichtmis 2012 08Week 2012-08 - Lichtmis 2012 09

Op zondag 5 februari 2012 hield KVLV-Korbeek-Dijle haar jaarlijkse herdenking van de opdracht van Jezus in de tempel. Pater André Schotsmans ging de eucharistieviering voor.

Als gebed over de gaven bad de priester:

God van liefde en God van licht,

uw liefde groeit in de harten van mensen

door de warmte die anderen uitstralen.

Uw kracht is als zout in onze voeding,

uw genegenheid als een lichtflits in onze ogen

en uw tederheid als de schaduw

van een weldoende omarming.

Jezus gaf ons brood vol van levensenergie.

Hij gaf ons de wijn van verbondenheid met U.

Schenk ons uw aanwezigheid vandaag en alle dagen:

dan kunnen wij in onze omgang met anderen

als uw Licht voor de wereld zijn

vanuit de kracht en in de Geest van Jezus uw Zoon.

En bij de zegening van de kaarsen bad hij:

Klein en nietig is het licht van een kaarsje, maar als het duister is rondom, wordt het als een ster in de nacht.

Eén vonkje van geloof kan het begin zijn van een groot vuur.

Een waakvlam van liefde brengt vroeg of laat geluk.

Goddelijk licht is niet te doven.

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.

Zegen deze brandende kaarsen.

Zegen deze mensen, klein en groot.

Zij willen uw licht in hun hart dragen.

Mogen deze kaarsen ons eraan herinneren dat Gij ons licht en onze vreugde zijt en mogen zij licht en warmte brengen in onze gezinnen.