woensdag 25 januari 2012

De Vlaamse Gemeentenamen – deel 9

Haacht:

Gaat terug op een afleiding van haag = bosje van kreupelhout met het verzamelsuffix -t. Dus: Haacht = (nederzetting) in of bij een bosje.

Wespelaar:

Verklaard als de samenstelling op laar = woest, minderwaardig grasland met een Voorgermaanse waternaam Wisapa, afgeleid uit Germaans wese = weide met het hydronymische suffix -apa = water. Dus: Wespalaar = woest, minderwaardig gebied aan de Wispe of Weidebeek.

Tildonk:

Mogelijk gaat Tildonk terug op de samenstelling van til/tiel, een ontlening aan volkslatijn tilium (waaruit het Oudfrans til = linde), en donk = zandige opduiking in moerassig terrein, verhevenheid. Dus: Tildonk = verhevenheid bij een linde.