woensdag 18 januari 2012

De Vlaamse Gemeentenamen – deel 8

Rotselaar:

Is samengesteld uit de Germaanse persoonsnaam Rozo met laar = ‘open plek in het bos’, of later: ‘woeste, onbebouwde grond, heide en minderwaardig grasland’. Dus: Rotselaar = woeste grond van Rozo.

Werchter:

Samenstelling van werf = waterwilg en ter (komt van dra = boom). Dus: Werchter = bij de waterwilg.

De Westgermaanse medeklinkerverbinding ft in werf-ter is in het Oudnederlands overgegaan in cht (Vergelijk Nederlands zacht met Engels soft en Duits sanft).

Wakkerzeel:

Samengesteld uit de Germaanse persoonsnaam Wakko en zele = woning. Dus: Wakkerzeel = woning van Wakko.