donderdag 29 december 2011

De Vlaamse Gemeentenamen – deel 4

Sterrebeek: Genoemd naar een waternaam, samengesteld uit Middelnederlands stert ‘staart’ en beek. De bovenloop van de bewuste beek is als een staart die een hoek van 60 graden vormt met de benedenloop.

Nossegem: Ontstond uit de verbinding van de Germaanse persoonsnaam Nothso, gevolgd door het verzamelsuffix -inga, met heem (= woonplaats). Dus: Nossegem = woonplaats van de lieden van Nothso.

Zaventem: Blijkens de oudste attestatie geen heem-naam. De huidige uitgang -em ontstond door analogie met talrijke gemeentenamen op -(h)em. Zaventem is afgeleid van een Voorgermaanse waternaam met de wortel sabh- ‘uitbuigend’, waaruit Sabhantia ‘de bochtige’. Zaventem (= de bochtige) ligt in een opvallende bocht van een beek.