woensdag 16 november 2011

De Vlaamse Gemeentenamen – deel 3

Leuven: Gaat mogelijk terug op een Voorgermaanse nederzettingsnaam Lubhanion, afgeleid van de persoonsnaam Lubhanos, waarin de Indo-Europese wortel leubh = lief. Leuven betekent dan ‘woonplaats van Lubhanos’ = ‘woonplaats van de geliefde’.

De naam kan echter ook afgeleid zijn van een Voorgermaanse waternaam Lubana, een afleiding van hetzelfde leubh met het hydronymische suffix -ana. In dat geval is de betekenis ‘nederzetting bij het lieflijke water’.

Herent: Een afleiding van heren = haagbeuk, met een plaatsbepalend suffix -t. Herent betekent dan: ‘plaats met veel haagbeuken’.

In sommige Vlaamse en Brabantse dialecten noemt men de haagbeuk nog steeds: hereleer, herentree, herentril, hert en dergelijke.

Winksele: Samenstelling van de Germaanse persoonsnaam Winiko en zele. Dus Winksele = ‘woning van Winiko’.