zondag 18 september 2011

Oorlogsslachtoffers In Mei 1940

Week 2011-38 - Familie Bettens Foto

In Kerk & leven van 31 augustus 2011 schreef ik over Ludovica Bollijn dat zij weduwe was van Antoon Bettens en van Jan Baptist Putseys, en dat zij vier zonen Putseys had.

Lily Lava uit Korbeek-Dijle sprak mij daarover aan en zei mij dat Ludovica Bollijn (of Bolleyn) (zuut Wiske) haar overgrootmoeder was langs de Bettens’en. Ludovica’s zoon uit haar eerste huwelijk, Jan Baptist Bettens (zuten Bruu) (°1898), trouwde met Antonia Philippina (Piene) Lemmens (°1899) uit Korbeek-Dijle, een dochter van Désiré Lemmens (Lemmes) en Pelagie (Pelle) Darche.

Jan Baptist en Philippina kregen een dochter: Julia Bettens (°1919), de moeder van Lily Lava. Julia Bettens was maar zeven jaar oud als haar moeder overleed en zij werd verder grootgebracht door haar grootouders, Lemmes en Pelle, in Korbeek-Dijle.

Lily Lava bezorgde mij ook een oude foto van haar familie (uit het begin van de jaren 1920), genomen aan hun huis, dat nu café ’t Blok is, in Bertem.

Achteraan op de foto, van links naar rechts: Emiel Putseys, de jongste zoon van Ludovica, Ludovica Bollijn, Philippina Lemmens, Jan Baptist Bettens en dan een man die niet geïdentificeerd kon worden - ook het meisje vóór hem is onbekend. Weet iemand wie dat zijn?

Vooraan op de foto: tussen Wiske en Piene: Julia Bettens, en rechts van Piene: Yvonne Dekoning (°1909) (Yvonne van Pië Kuining). Het was Julia Vandeputte, weduwe van koster Jef Maginelle, die Yvonne herkende. In 1925 verhuisde Yvonne met haar ouders naar Veltem. Daar trouwde zij later met de Korbekenaar Marcel Maginelle (Marcel van de Swis) (°1909), een broer van koster Jef Maginelle.

Buiten Jan Baptist had Ludovica Bollijn nog vier kinderen met haar eerste man. Drie van hen stierven op een leeftijd tussen 5 maanden en 5 jaar. Een meisje, (Wilhelmina) Maria (°1901) overleefde. Zij trouwde met Victor Van Santen. Jan Baptist op zijn beurt hertrouwde nog tweemaal na het overlijden van zijn eerste vrouw Philippina Lemmens.