donderdag 6 januari 2011

Politieke agenda’s sturen Kamercommissie seksueel misbruik

(Gelezen In Tertio Van 22 December 2010)
Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde
Een rij bisschoppen verschenen op het appel in de Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de kerk. De hoorzittingen in de Kamer brachten de politieke agenda’s aan het licht.
Zoals de naam van de Bijzondere commissie zelf aangeeft, wenst ze niet alleen te focussen op de kerk. Op één zitting na is dat tot nu wel het geval. De Luikse bisschop, Aloys Jousten, vroeg aandacht voor het alomtegenwoordige geweld in de media en op internet. Voor hem staan die thema’s niet los van het seksuele misbruik dat zich overal in de samenleving voordoet. Is het toeval, of legt het eveneens een politieke agenda bloot, dat er op zo’n opmerkingen niet wordt ingegaan? Dat cijfers rond seksueel misbruik uit andere beroepscategorieën nauwelijks aandacht krijgen, is al even tekenend. Politici zouden minstens even verontrust moeten zijn over de recente berichten dat ruim 7 procent van de psychiaters, 4 procent van de gynaecologen en bijna 20 procent van de artsen patiënten seksueel misbruikte.