donderdag 6 januari 2011

’Als je de stilte uit Kerstmis haalt, hou je een kermis over’

(Gelezen In Tertio Van 22 December 2010)
Uit een vraaggesprek van Peter Van de Vyvere met Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt

Wat doet het u dat onze cultuur dit feest zo commercialiseert?
“Als je de stilte uit Kerstmis haalt, hou je een kermis over. Een prettige Kerst is vlug voorbij, maar een zalige Kerstmis duurt een jaar lang. Als je de zaligheid van Kerstmis hebt ervaren, de nabijheid van onze God, dan kun je daarvan leven. Als je het louter commercieel beleeft, duurt het maar tot Nieuwjaar, want dan is er weer een ander feest. Kerstmis krijgt pas zijn volle betekenis als je het niet louter als een herinnering beleeft, maar als een existentieel proces waarbij je je leven verbindt met Diegene die toen geboren is. Geloven is groeien in relatie met Hem.”

Dit jaar viert de kerk Kerstmis terwijl ze door de misbruikcrisis een moeilijke periode doormaakt. Hoe ervaart u als bisschop de reacties?
“Bij het nieuws over de oud-bisschop van Brugge was er collectieve verbijstering en heersten vertwijfeling, onmacht, droefheid en boosheid. In het zog daarvan kregen we bovendien een overzicht van het drama van vijftig jaar misbruik in pastorale relaties en ook dat heeft mensen geschokt en pijn gedaan. Het heeft ons collectief bewust gemaakt van de trauma’s die sommige slachtoffers hebben getekend, van de ernst van seksueel misbruik en van het feit dat het veelal om misbruik van een gezagsrelatie ging. Tegelijk hebben veel christenen hun engagement voortgezet, vaak op verdiepte wijze. Hun liefde voor de kerk werd op de proef gesteld, maar ze zijn met een intensere betrokkenheid doorgegaan, wetend - zonder het goed te praten - dat de kerk een gemeenschap van feilbare mensen is.”
Tot zover Peter Van De Vyvere en Patrick Hoogmartens.