woensdag 12 januari 2011

Wafelenbak 2011 WOS

Week 2011-02 - Wafelenbak 2011

Wijzen

Een opkikkertje van Hedwig Van Peteghem
Ze komen al eeuwen op bezoek bij het pasgeboren kind. Daarom worden ze ook ‘wijzen’ genoemd: mensen die oog hebben voor het nieuwe, die zich niet vastklampen aan het oude, maar toekomst willen zien. Je moet maar risico’s durven nemen. Waarschijnlijk hadden die wijzen het zo slecht nog niet. Ze hadden alleszins kostbare geschenken bij. Ze zullen ook wel in hoog aanzien gestaan hebben, want anders krijg je niet zo’n titel. Wat moet deze mensen dan toch bezield hebben? Ik vermoed dat het niets te maken had met eer of macht of prestige. Integendeel, ze gaven toe: wij hebben de wijsheid niet in pacht. Ze gaan op weg, ze gaan op zoek naar wijsheid die groter is dan henzelf. De moeite die ze willen doen kan alleen maar voortkomen uit een diep geloof: een geloof dat het anders kan. Een diep vertrouwen dat wij niet alles zelf moeten oplossen. Heel de ingesteldheid van de wijzen veronderstelt een openheid en ontvankelijkheid voor wat zo moeilijk te zien is. Wie kan nu geloven dat een pasgeboren kind moedeloosheid en angst en nog van die dingen kan verdrijven? Alleen hij of zij die moeite willen doen om tederheid en kleinheid, zorg en begrip centraal te stellen.
Al eeuwen komen ze op bezoek bij het pasgeboren kind om ons duidelijk te maken dat Herodes het bij het verkeerde eind had. Er is geen toekomst mogelijk als kinderen vermoord worden en alle diepmenselijke waarden van de kaart geveegd worden als ‘niet-efficiënt’. Wijzen zijn mensen die weten dat dit kind maar kan groeien met engelengeduld. Zij wijzen ons de richting aan.

Het Geslacht Putseys – Deel 6

4.3.2.De tweede zoon van de Witte, Guilielmus Putseys, en zijn nageslacht

Guilielmus Putseys (Jom van de Witte of Coco) (°Bertem 1897/ +Bertem 1971) trouwde te Leefdaal in 1919 met Anna Maria Catharina Smets (°Leefdaal 1897/ +Bertem 1987). Guilielmus was landbouwer en koopman in vee in de Dorpstraat.
Week 2011-02 - Putseys foto Coco 1
Guilielmus en Catharina kregen vier kinderen waarvan er één als baby overleed. Bleven over: René Antoon, Carolus Ludovicus en Petrus Victor.

4.3.2.1.René Antoon Putseys (Renei van Coco) (°Bertem 1919/ +Leuven 1992) trouwde met Irena Maria Catharina Vanderlinden (°Herent 1921/ +Bertem 2009).
Week 2011-02 - Putseys foto Coco 4 Week 2011-02 - Putseys foto Coco 3
René en Irène hadden één dochter, Lea Putseys (°Bertem 1943) (x Piet Verbist ] [).

4.3.2.2.Carolus Ludovicus Putseys (Charel van Coco) (°Bertem 1923/ +Overijse 1999) trouwde met Roza Cnop.
Week 2011-02 - Putseys foto Coco 2
Carolus en Roza hebben twee dochters:

-Lisette Putseys (°Bertem 1948) (x Paul Terlaeken)
-Jeannine Putseys (°Bertem 1951) (x Willy Decoster).

4.3.2.3.Petrus Victor Putseys (Victoor van Coco) (°Bertem 1930) trouwde met Godelieve Marie Françoise Schoonjans (°Heverlee 1931). Victor was veehandelaar en één van de twee teussers afgebeeld op het etiket van het teussersbier (de linkse) (zie deel 1). Victoor rust nu veel en Godelieve soigneert hem.
Week 2011-02 - Putseys eigen 001
Victor en Godelieve hebben zes kinderen:

-Guy Putseys (°Bertem 1954) trouwde met Magda Pluymers. Guy en Magda hebben drie dochters: Tine
(x Tom Cluckers), Joke en Ellen Putseys.
-Rie Putseys (°Bertem 1955) trouwde met Carine Carels. Rie en Carine hebben drie dochters:   Isabelle, Anne-Sophie en Julie Putseys en een zoon Thibault Putseys.
-Ria Putseys (°Leuven 1957/ +Leuven 1993)
-Gerda Putseys (°Leuven 1959) trouwde met Albert Mees.
-Johan Putseys (°1962)
-Bernadette Putseys (°Leuven 1964) trouwde met Leo Geuens.

4.3.3.De derde zoon van de Witte, Ludovicus Augustinus Putseys, en zijn nageslacht

Ludovicus Augustinus Putseys (Keupper) (°Bertem 1907/ +Leuven 1986) trouwde te Bertem in 1931 met Silvia Julia Stroobants (°Bertem 1900). Gust was landbouwer op de Tervuursesteenweg. Gust en Silvia kregen twee kinderen:

-Jeanne Putseys (°Bertem 1932/ +O.L.Vr.-Waver 1987) trouwde met Urbain Verbist.
-François Felix Putseys (°Bertem 1933/ +Leuven 1942).

4.3.4.De vierde zoon van de Witte, Joannes Guilielmus Ludovicus Putseys, en zijn nageslacht

Joannes Guilielmus Ludovicus Putseys (Neulle) (°Bertem 1908/ +Bertem 1977) trouwde te Bertem in 1935 met Joanna Elisabeth Laes (°Bertem 1913/ +Bertem 1997), een achternicht van mijn moeder Elisa Laes. Louis en Elisa hadden drie kinderen:

-Julien Putseys (°Leuven 1938) trouwde te Leefdaal in 1964 met Regina Bosmans (°Leefdaal 1936/
+Leuven 1995). Julien en Regina hebben één dochter, Lydia Putseys (°1967).
-François Putseys (°Leuven 1948/ +Melsbroek 2006) trouwde te Bertem in 1976 met Marie Christine
Stroobants (°Leuven 1958), maar scheidde later van haar. François en Marie Christine hebben één
dochter, Els Putseys (°Leuven 1977), die trouwde met Danny Vanderveken (°Leuven 1960).
-Magda Putseys (°Leuven 1951/ +Bertem 1978) trouwde te Bertem in 1971 met Henri De Kelver
(°Everberg 1949).

4.4.De derde zoon van Jom Putzê, Victor Petrus Putseys, en zijn nageslacht

Victor Petrus Putseys (de Korre van Jom Putzê) (°Bertem 1879/ +Bertem 1936) trouwde te Bertem in 1903 met Amelia Debontridder (Meile van de Korre) (°Bertem 1880/ +Bertem 1963), een dochter van Sjaa Bontridder zoals Maria Catharina Debontridder, de eerste vrouw van Antonius Putseys (de Witte van Jom Putzê) (zie 4.3.).
Week 2011-02 - Putseys Frieda Victor Petrus P knip
De Korre was landbouwer en koopman in vee op de Tervuursesteenweg. Hij heeft er ook café gehouden. De Korre en Meile kregen acht kinderen, waarvan er drie als baby of peuter overleden. De vijf overlevenden waren:

4.4.1.Dominicus Putseys (°Bertem 1903/ +Leuven 1988) bleef ongehuwd.

4.4.2.Mathilde Rosalia Putseys (°Bertem 1910/ +Bertem 1976) trouwde met Frans Vleeracker (°Bertem 1904), landbouwer in de Egenhovenstraat
Week 2011-02 - Putseys Frieda Mathilde P. Frans 

4.4.3.Maria Elisabeth Odilia Putseys (°Bertem 1912/ +Bertem 1994) trouwde met Alfred Josephus Putseys (°Bertem 1912/ +Bertem 2001) (zie 2.2.3.1.)

4.4.4.Albertus Guilielmus Putseys (Bère van de Korre) (°Bertem 1915/ +Bertem 1973) trouwde te Bertem in 1943 met Maria Joanna Rosalia Putseys (°Bertem 1917/ +1983), een dochter van Pirre van den Duk (zie 2.2.6.).
Week 2011-02 - Putseys Frieda Albert P. oom
Albert was veekoopman, eerst in de Dorpstraat, later op de Tervuursesteenweg. Albert en Rosalie hebben één dochter, Alida Putseys (°Bertem 1951), die trouwde te Bertem in 1973 met Ignace Roelants (°Neerijse 1952), een zoon van Rik Roelants en Elodie Vandenplas.

4.4.5.Carolus Ludovicus Putseys (Charel van de Korre) (°Bertem 1919/ +Leuven 1990) trouwde te Bertem in 1944 met Julia Ronsmans (°Bertem 1923/ +Leuven 2009).
Week 2011-02 - Putseys Frieda Carolus P. vader
Carolus was landbouwer en autogeleider. Carolus en Julia woonden op de Oude Baan en kregen twee kinderen:

-Freddy Putseys (°Bertem 1944) trouwde met Laurette Luyten (°1951). Freddy en Laurette hebben drie
kinderen: Filip (°1972), Cindy (°1974) (x Bart Heremans) en Luc (°1978) (x Marie-Anne Vandendries).
Luc Putseys en Marie-Anne Vandendries zorgden voor een volgende generatie Putseys: Minne en Daan
Putseys.
-Frieda Putseys (°Bertem 1946) trouwde te Bertem in 1969 met Julien Buekenhout (°Korbeek-Dijle
1944).

Tot hier het resultaat van mijn speurtocht naar het Bertemse geslacht Putseys.

Op twee personen na heb ik alle Putseys’en die ik in de registers, kiezerslijsten en telefoongids van Groot-Bertem ben tegengekomen als afstammelingen van de Bertemse stamvader Guilielmus Putseys kunnen aanwijzen. Deze ‘vreemde eenden’ in de Putseysbijt zijn:
Boniface Raymond Putseys (°Assent 1925/ +Leuven 2005) was te Leefdaal getrouwd in 1948 met Bertha Julia Beckers, die toen met haar moeder in Leefdaal woonde, maar ook in Assent geboren was, in 1924. Raymond Putseys is in Leefdaal blijven wonen en is er ook begraven.
En Roel Putseys (°1968) uit de Elzenstraat in Leefdaal, getrouwd met Daisy Dechamp, een kleindochter van gewezen bierhandelaar Frans Michiels uit Bertem, heeft eveneens Oost-Brabantse roots. Zijn grootvader was Diestenaar.
Mogelijk hebben ook zij hun verre roots in Helen-Bos, zoals het Bertemse geslacht, maar dat heb ik niet uitgeplozen.

Het geslacht Putseys is 195 jaar aanwezig in Bertem. Zij hebben zich fel vertakt en vooral in groten getale in Bertem gehandhaafd. Als veekoopmannen van vader op zoon hebben zij er sterk toe bijgedragen dat Bertem de naam ‘teussersdorp’ verdiende. Dat er twee Putseys’en afgebeeld staan op het etiket van het teussersbier is geen toeval!
Onder de Putseys’en mag ik mij verheugen in vele kennissen, vrienden en verre familieleden. Mijn opzoekingen hebben de band nog wat verder aangehaald. Ik wens het geslacht Putseys nog een lange en vruchtbare toekomst in Bertem.

donderdag 6 januari 2011

Het Geslacht Putseys – Deel 5

3.De derde zoon van de stamvader, Petrus Putseys, en zijn nageslacht (Tak 3)

Petrus Putseys (°Bertem 1837/ +Bertem 1920) trouwde te Bertem in 1864 met Barbara Vanfraechem (°Meerbeek 1840/ +Heverlee 1921), een zus van Christina Vanfraechem die met Petrus’ oudste broer, Josephus, was getrouwd. Petrus en Barbara kregen tien kinderen, waarvan er zeven overleden tussen de leeftijd van 5 dagen en 19 jaar. Slechts drie meisjes bleven over:

-Virginia Putseys (°Bertem 1864), getrouwd met Theodoor Van Mol (°Brussel 1870). Na hun huwelijk te
Bertem in 1895 trokken zij naar Brussel.
-Coleta (Lekke) Putseys (°Bertem 1868/ +Heverlee 1926), getrouwd te Bertem in 1890 met August
Laurent (°Heverlee 1861/ +Herent 1942). Zij vestigden zich in de Dooleeg in Egenhoven. Zij zijn de
grootouders van mijn schoonbroer Robert Laurent (Robert van Jef van Lekke). Zie foto van Gust en   Colette hieronder.
Week 2011-01 - Laurent Gust en Colette knip
-Christina Lisa Putseys (°Bertem 1872), getrouwd te Bertem in 1897 met Jan Baptist Verbinnen
(°Gelrode 1871). Na hun huwelijk vestigden zij zich in Herent.

Petrus was landbouwer en koopman in vee, eerst in den Dalem, later op ’t Zwart Schaap. Na de dood van Petrus in 1920 verhuisde Barbara naar haar dochter Coleta in Egenhoven. Zij overleed er korte tijd later in 1921.

4.De vierde zoon van de stamvader, Guilielmus Putseys, en zijn nageslacht (Tak 4)

Guilielmus Putseys (Jom Putzê) (°Bertem 1839/ +Bertem 1927) trouwde te Bertem in 1864 met Coleta Erven (°Bertem 1839/ +Bertem 1906). Guilielmus was landbouwer en koopman in vee in den Dalem en later op ’t Zwart Schaap. Guilielmus en Coleta kregen zeven kinderen. Twee werden dood geboren en één overleed op 7-jarige leeftijd. Eén dochter en drie zonen bleven over. Anna Catharina, Guilielmus Ludovicus, Antonius en Victor Petrus. De zonen zorgden voor een talrijk nageslacht Putseys.

4.1.De dochter van Jom Putzê, Anna Catharina Putseys (Trien) (°Bertem 1865/ +Bertem 1927), trouwde te Bertem in 1885 met Petrus Josephus Jourand (de Kweddel).

4.2.De oudste zoon van Jom Putzê, Guilielmus Ludovicus Putseys, en zijn nageslacht

Guilielmus Ludovicus Putseys (de Neile) (°Bertem 1869/ +Bertem1930) trouwde te Bertem in 1894 met Maria Elisabeth Geys (°Bertem 1869/ +Bertem 1960), een dochter van Siske Geys en Betteke Noë en een zus van mijn grootmoeder Marie Geys. Hierbij foto van Elisa Geys op haar erf.
Week 2011-01 - Putseys Arlette Elisa Geys 2
Ludovicus was landbouwer en koopman in vee, eerst in de Dorpstraat, later in de Gerzenstraat. Ludovicus en Elisabeth kregen negen kinderen. Vier overleden als baby of kleuter en één dochter, Maria Virginia, overleed in augustus 1918, op 19-jarige leeftijd, aan de Spaanse griep. Moeder Elisa Geys is het verlies van haar dochter Virginie nooit helemaal te boven gekomen. Twee dochters en twee zonen overleefden.

4.2.1.Charlotte Maria Putseys (Lot van de Neile) (°Bertem 1897/ +Pellenberg 1972) trouwde te Bertem in 1917 met Petrus Josephus Putseys (Meter van den Duk) (zie 2.2.7.).
Week 2011-01 - Putseys Arlette Virginie en Lot
Op de foto zittend Charlotte en staande Virginie.

4.2.2.Petrus Franciscus Putseys (Pië van de Neile) (°Bertem 1903/ +Bertem 1960) trouwde te Bertem in 1932 met Maria Josepha Soetemans (°Bertem 1904/ +Bertem 1994). Pië en Marie hadden geen kinderen. Hierbij foto van Pië en Marie.
Week 2011-01 - Putseys Arlet Pië Marie Soetemans
4.2.3.Maria Julia Putseys (Jelie van de Neile) (°Bertem 1905/ +Bertem 1980) trouwde te Bertem in 1931 met Alfred Van Bever (°Bertem 1907).

4.2.4.Philippus Joannes Putseys (Flup van de Neile) (°Bertem 1908/ +Pellenberg 1980) trouwde te Leefdaal in 1934 met Maria Joanna Roekens (°Leefdaal 1912). Flup was landbouwer in de Gerzenstraat (= nu Sint-Franciscusberg). Flup en Jeanne hebben twee dochters:

-Lisette Putseys (°Bertem 1934), getrouwd te Bertem in 1955 met Maurice Vandebeeck (°Bertem 1929/ +Bertem 2003)
-Arlette Putseys (°Bertem 1940), getrouwd te Bertem in 1962 met François Hendrickx (Kaëke) (°Bertem 1937). Hierbij foto van Flup en Jeanne met dochter Lisette.
Week 2011-01 - Putseys Arlet Flup Jeanne Lisett

4.3.De tweede zoon van Jom Putzê, Antonius Putseys, en zijn nageslacht

Antonius Putseys (de Witte van Jom Putzê) (°Bertem 1874/ +Bertem 1948) trouwde een eerste maal te Bertem in 1895 met Maria Catharina Debontridder (°Bertem 1868/ +Bertem 1903), een dochter van Sjaa Bontridder. Met Maria Catharina had Antonius drie kinderen. Maria Catharina verwachtte haar vierde kind toen zij in 1903 overreden werd door de stoomtram, met dodelijke afloop. Maria Catharina wou haar tweejarig dochtertje Helena redden dat over de tramsporen was gelopen. In 1906 hertouwde Antonius te Bertem met Joanna Elisabeth Gille (Waënge van Pirre de smed) (°Bertem 1872/ +Bertem 1942). Waënge had een voorkind, Franciscus Gille, die geboren werd enkele maanden vóór Antonius voor de eerste maal trouwde. Bij het huwelijk van Antonius met Joanna Gille kon Franciscus dan ook gewettigd worden tot een Putseys, wat gebeurde. Franciscus inbegrepen, kreeg Antonius zeven kinderen met Joanna. Twee ervan overleden als baby of peuter. Een dochter overleed op 17-jarige leeftijd. Vier bleven er dus over  + de drie met Maria Catharina = zeven in totaal:

-Franciscus Putseys (Toike) (zie 4.3.1.) (uit 2e huwelijk)
-Guilielmus Putseys (Coco) (zie 4.3.2.) (uit 1e huwelijk)
-Carolus Putseys (Voike) (°Bertem 1899/ +Leuven 1964) (uit 1e huwelijk) was invalide en toch weggevoerd naar Breendonk en Buchenwald tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bleef ongehuwd.
-Helena Putseys (°Bertem 1901/ +Bertem 1987) (uit 1e huwelijk) trouwde met Arthur Josephus Ginis
-August Putseys (Keupper) (zie 4.3.3.) (uit 2e huwelijk)
-Louis Putseys (Neulle) (zie 4.3.4.) (uit 2e huwelijk)
-Joseph Putseys (Jef van de Witte of de Pizze) (°Bertem 1918) (uit 2e huwelijk) trouwde met de Korbeekse Yvonne Ruelens (Yvonne van de Nezze). Jef en Yvonne hebben een dochter Marie-Louise (Wiske) Putseys.

Toike, Coco, Keupper en Neulle kregen volgend nageslacht Putseys:

4.3.1.De oudste zoon van de Witte, Franciscus Putseys, en zijn nageslacht

Franciscus Putseys (Toike of Cis van ’t Strekke - ‘t Strekke = Sint-Medardusstraat) (°Bertem 1895/ +Bertem 1969) trouwde te Bertem in 1918 met Maria Joanna Gilis (°Bertem 1895/ +Bertem1970). Bij dit huwelijk werd een voorkind van Maria Joanna , Julianus Albertus Gilis, gewettigd tot een Putseys. Franciscus was landbouwer en metser in de Sint-Medardusstraat en later in de Bosstraat. Franciscus en Maria Joanna kregen nog drie kinderen:

-Joanna Catharina Putseys (°Bertem 1921/ +Bertem 1942) overleed op 21-jarige leeftijd
-Antonius Franciscus Putseys (Frans) (°Bertem 1924/ +Bertem 1991) bleef ongehuwd. Bij zijn overlijden
woonde hij in de Bosstraat.
-Ivonne Virginia Putseys (°Bertem 1929) trouwde te Bertem in 1953 met August Vandenbemd
(°Tervuren 1928). Zij wonen in de Bosstraat.

Alleen Julianus Albertus Putseys (Albert) (°Bertem 1917/ +Leuven 2000) zorgde voor nakomelingen Putseys. Hij trouwde met Henriette Vanderschrick (°1925/ +Leuven 1994). Zij kregen twee kinderen:

-Francine Putseys (°Leuven 1950), die trouwde met Jan Suetens (+)
-Lucien Putseys (°Leuven 1955), die trouwde met Hilde Wauters. Lucien en Hilde hebben twee dochters:
Els en Cindy Putseys.

Landelijke Gilden – Seniorenwerking (Gewest Huldenberg)

Op donderdag 13 januari 2011 is er om 12.30 u in de gemeentezaal te Loonbeek FEESTVERGADERING met uitgebreide feestmaaltijd (aperitief, soep, hoofdgerecht en dessert) en een gezellig en ontspannend optreden van Boer Martijn.
Alle leden zijn van harte welkom samen met hun partner. De prijs bedraagt 22 euro per persoon.
Inschrijven door storting op rekeningnr. 734-3390380-45 met vermelding van naam en ‘13-01-2011’ of via de plaatselijke verantwoordelijke. De inschrijvingen worden definitief afgesloten op woensdag 5 januari 2011.

’Als je de stilte uit Kerstmis haalt, hou je een kermis over’

(Gelezen In Tertio Van 22 December 2010)
Uit een vraaggesprek van Peter Van de Vyvere met Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt

Wat doet het u dat onze cultuur dit feest zo commercialiseert?
“Als je de stilte uit Kerstmis haalt, hou je een kermis over. Een prettige Kerst is vlug voorbij, maar een zalige Kerstmis duurt een jaar lang. Als je de zaligheid van Kerstmis hebt ervaren, de nabijheid van onze God, dan kun je daarvan leven. Als je het louter commercieel beleeft, duurt het maar tot Nieuwjaar, want dan is er weer een ander feest. Kerstmis krijgt pas zijn volle betekenis als je het niet louter als een herinnering beleeft, maar als een existentieel proces waarbij je je leven verbindt met Diegene die toen geboren is. Geloven is groeien in relatie met Hem.”

Dit jaar viert de kerk Kerstmis terwijl ze door de misbruikcrisis een moeilijke periode doormaakt. Hoe ervaart u als bisschop de reacties?
“Bij het nieuws over de oud-bisschop van Brugge was er collectieve verbijstering en heersten vertwijfeling, onmacht, droefheid en boosheid. In het zog daarvan kregen we bovendien een overzicht van het drama van vijftig jaar misbruik in pastorale relaties en ook dat heeft mensen geschokt en pijn gedaan. Het heeft ons collectief bewust gemaakt van de trauma’s die sommige slachtoffers hebben getekend, van de ernst van seksueel misbruik en van het feit dat het veelal om misbruik van een gezagsrelatie ging. Tegelijk hebben veel christenen hun engagement voortgezet, vaak op verdiepte wijze. Hun liefde voor de kerk werd op de proef gesteld, maar ze zijn met een intensere betrokkenheid doorgegaan, wetend - zonder het goed te praten - dat de kerk een gemeenschap van feilbare mensen is.”
Tot zover Peter Van De Vyvere en Patrick Hoogmartens.

Politieke agenda’s sturen Kamercommissie seksueel misbruik

(Gelezen In Tertio Van 22 December 2010)
Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde
Een rij bisschoppen verschenen op het appel in de Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de kerk. De hoorzittingen in de Kamer brachten de politieke agenda’s aan het licht.
Zoals de naam van de Bijzondere commissie zelf aangeeft, wenst ze niet alleen te focussen op de kerk. Op één zitting na is dat tot nu wel het geval. De Luikse bisschop, Aloys Jousten, vroeg aandacht voor het alomtegenwoordige geweld in de media en op internet. Voor hem staan die thema’s niet los van het seksuele misbruik dat zich overal in de samenleving voordoet. Is het toeval, of legt het eveneens een politieke agenda bloot, dat er op zo’n opmerkingen niet wordt ingegaan? Dat cijfers rond seksueel misbruik uit andere beroepscategorieën nauwelijks aandacht krijgen, is al even tekenend. Politici zouden minstens even verontrust moeten zijn over de recente berichten dat ruim 7 procent van de psychiaters, 4 procent van de gynaecologen en bijna 20 procent van de artsen patiënten seksueel misbruikte.

Kerstavond In Korbeek-Dijle

Een witte Kerst! Zo wit dat Daniel Taillieu niet in Korbeek-Dijle geraakte om de kerstviering voor te gaan. Gard heeft hem dan maar vervangen in een woord- en communiedienst. Hierbij enkele sfeerbeelden van de viering waarin de kinderen van het Kinderonthaal het kerstgebeuren treffend uitbeeldden. Ook het zangkoor Sint-Stevensgilde zette zijn beste beentje voor. Een warme, sfeervolle viering!

Week 2011-01 - Kerstavond 2010 007 Week 2011-01 - Kerstavond 2010 001 Week 2011-01 - Kerstavond 2010 002 Week 2011-01 - Kerstavond 2010 006

Het oude voorbij

Het oude jaar heeft voor altijd zijn deuren gesloten. Alles wat vorig jaar is gebeurd behoort tot de verleden tijd. Er zaten goede momenten in, die we graag zouden overhevelen naar het nieuwe jaar. Want ze lieten ons ervaren dat het leven de moeite waard is. Ze kikkerden ons op en gaven een vernieuwde energie om de droom van ons leven in daden om te zetten. Het zou niet slecht zijn die sterke ervaringen eens op een rijtje te zetten. Je zal verschieten hoeveel het er zijn. Er waren natuurlijk ook tragische en pijnlijke gebeurtenissen, die ons leven een stuk vergalden. Deze laten we liefst zo ver mogelijk achterwege, want ze gooien alleen maar roet in ons eten, waardoor het leven wansmakelijk wordt.
Het zou gemakkelijk zijn als we zomaar konden kiezen - als in een supermarkt - wat in ons leven gebeurt. Ik vrees alleen maar dat we ook dan nog verkeerde keuzes zouden maken.
Het nieuwe van dit jaar zou erin kunnen bestaan dat we de plussen en de minnen niet tegenover elkaar plaatsen, maar naast elkaar. Zo hebben we het leven gekregen: de vreugde en de pijn van het baren zijn niet te scheiden. Zo kan ons leven elke dag groeien: door aan het oude nieuwe dynamiek te geven, door de duisternis niet te weren, maar er licht in te brengen. Menselijke tederheid en warmte zouden zo vlug vergeten zijn, als ze geen geschenk waren voor mensen die verharden en verkillen. Nieuwjaar is niet nieuw als we bij de pakken blijven zitten. Er is meer mogelijk dan we kunnen dromen. Hopelijk helpen Opkikkertjes je elke dag een beetje te verrijzen.