woensdag 15 december 2010

Sint-Elooi 2010

Week 2010-50 - Sint-Elooi 2010 001 Week 2010-50 - Sint-Elooi 2010 011 Week 2010-50 - Sint-Elooi 2010 012 Week 2010-50 - Sint-Elooi 2010 015

Op woensdag 1 december 2010 werd Sint-Elooi weer plechtig gevierd in Bertem, beginnend met een eucharistieviering om 11.00 u waarin de Sint-Elooibroodjes werden gewijd en uitgedeeld aan de kerkgangers. Daarna was er de zegening van de pony’s en van de tractoren die drie toeren deden rond de kerk, ondanks de bittere koude. Ook hun begeleiders kregen een Sint-Elooibroodje.