maandag 13 december 2010

De Kracht Van Een Wereldwijd Netwerk

Gaan de jezuïeten de wereld redden?
(Gelezen In Tertio Van 24 November 2010)
Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde
Voor jezuïet Jacques Haers is de milieucrisis een der grootste uitdagingen aller tijden. Hij ziet het als zijn roeping zich in te zetten voor de planeet.
De jezuïeten waren altijd al gevoelig voor sociale rechtvaardigheid. Dat de klimaatverandering een grote impact heeft op rechtvaardigheid en vrede, beweegt ook hen tot milieuzorg.
Jacques Haers is deeltijds verbonden aan het Europese jezuïetencentrum Ocipe dat zich onder meer toelegt op ecologie. “De jezuïetenorde beschikt over een internationaal netwerk. Dat biedt enorme mogelijkheden om de wereldwijde uitdaging aan te gaan. Doordat we overal op alle niveaus mensen hebben, kunnen we krachtdadig inspelen op de noden die zich voordoen. Zowel academici als veldwerkers staan tot onze beschikking, we hebben sociale instellingen maar ook de nodige politieke contacten. Zo kan de Sociëteit van Jezus, maar ook de kerk zelf, de milieucrisis het hoofd bieden. De kerkelijke structuren, instellingen en gemeenschappen kunnen wereldwijd aangemoedigd worden om de zorg voor de schepping te behartigen”, legt Haers uit.