woensdag 15 september 2010

Vormsel

Dertig jongeren uit de federatie Bertem hebben gekozen om op weg te gaan naar het vormsel. Dit jaar willen we werken rond geroepen worden. Op de eerste bijeenkomst hebben we geluisterd naar twee mensen die geroepen zijn tot een religieus leven.
Op 19 september gaan de kandidaat-vormelingen in Korbeek-Dijle tijdens de eucharistieviering van 10.00 u hun engagement uitspreken.
We willen iedereen van harte uitnodigen in deze viering.
Hilde