woensdag 8 september 2010

Maaltijd WOS 2010

Ten voordele van
Oud-Chiroproosten,
Zusters van Huldenberg
& Valeer Neckebrouck

bij de paters van Don Bosco in Oud-Heverlee
zondag 19 september 2010 vanaf 12.00 uur

Elk jaar kijken we naar een ander werk dat door de WOS gesteund wordt.
Dit jaar vragen we aan Valeer Neckebrouck meer informatie over zijn project Santa Teresa.
Dag Valeer. Wil je ons vertellen waar wij dit werk kunnen situeren en naar wie het zich richt?
V: De Casa Santa Teresa is begonnen in 2005 in Granada, Nicaragua, in Centraal Amerika. Het was het eerste project van de vzw “Pro minoribus meis” (Voor de minsten van de mijnen). Je kan het een home noemen waar straatkinderen en drugverslaafde jonge volwassenen kunnen "thuiskomen".
Wat is dan de bedoeling?
De Casa wil hen een leefplaats bezorgen en hen begeleiden in de eerste stappen op de weg om misschien -op het einde- weer aanvaard te worden in familie en maatschappij. Dat is natuurlijk in volle vrijheid, maar er staat hulp klaar van enthousiaste professionele helpers.
Hoe zou je de kinderen en jongeren typeren die naar dit werk toekomen?
Het zijn jonge mensen die onhandelbaar geworden zijn, agressief en reeds lang en sterk verslaafd. Iedereen bekijkt hen als hopeloze gevallen, als onverbeterlijke misdadigers, als het schuim van de maatschappij. “Er valt niets meer aan te vangen,” zegt men. Geen enkele instelling in Nicaragua aanvaardt hen nog. Zij zijn er immers al vaak uit weggestuurd.
Verder hebben zij allemaal gezondheidsproblemen. Meestal zijn de longen, nieren of hersenen aangetast door de goedkope, maar schadelijke drugs.
Ook seksuele aandoeningen komen vaak voor. Psychologisch kampen zij ten andere bijna allemaal met de gevolgen van seksueel misbruik op zeer jonge leeftijd.
Wat betekent dit werk voor de jongeren en voor de hele gemeenschap?
Deze jongeren ontmoeten in de Casa Santa Teresa (vaak voor de eerste keer in hun leven!) mensen die hen niet verachten, uitbuiten of misbruiken. Zij vinden er mensen die aandacht hebben voor hun problemen, die zorgen dat zij niet sterven van honger of dorst en die hen de nodige medische hulp bezorgen. Deze mensen bezoeken hen als zij weer eens in de gevangenis belanden, zij luisteren naar hun harde en triestige levensverhaal, zij moedigen hen aan en hebben geduld als zij hervallen. De begeleiders blijven in alle omstandigheden naast hen staan, met het rotsvast geloof dat zij kunnen uitgroeien tot waardevolle mensen.
Al zijn deze jonge mensen altijd vijandig behandeld en hebben ze moeten vechten tegen de rest van de wereld, daar krijgen ze voor het eerst aandacht voor elkaar en groeit er zorg voor de ander. Ze leren excuses aanvaarden en vergiffenis krijgen. Ze ondervinden wat toewijding en vriendschap betekenen.
De stichters en medewerkers van Casa Santa Teresa hopen dat het een keerpunt wordt in het leven van deze kinderen en jongvolwassenen.
Ligt er u nog iets anders op het hart dat je met ons wil delen?
De vzw “Pro minoribus meis” werkt nog op andere plaatsen, maar daarover een andere keer.
Diner Ontwikkelingssamenwerking op zondag 19 september 2009
van 12.00 tot 14.00 uur
in Don Bosco Oud-Heverlee
Wij willen graag je bestelling vooraf (vóór maandag 13 september) om je beter te kunnen dienen.
Wij komen je bestelling niet huis aan huis ophalen, maar je kan ze laten noteren bij
(briefje in de bus, telefoon, fax, email)
Myriam Maginelle    Ormendaal 33        016-22 65 29    myriam_maginelle@hotmail.com         of bij
Maria Maginelle        Nijvelsebaan 80        016-47 18 54     frans.van.neck@telenet.be        of bij
Jan Moeyersons        Stationsstraat 20    016-47 12 52    wiesgoossens@yahoo.co.uk        of bij
Gard Vermeulen        Dam 2               016-47 70 62    gard@telenet.be
(Bij vergetelheid kunnen onze trouwste vrienden wellicht een herinneringstelefoon krijgen.)
Kan je echt niet deelnemen en de andere vrienden ontmoeten? Je kan toch steunen door een overschrijving:
Rekening 734-3460465-96 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.
    Wij kijken uit naar je komst.                    Bedankt en smakelijk eten.