woensdag 29 september 2010

Je mag zijn wie je bent

Een opkikkertje van Hedwig Van Peteghem
We hebben allemaal wat. Daar zijn we ten stelligste van overtuigd. Ook al zien we het vooral bij de anderen. De fouten die ze maken, de gebreken die ze hebben, de tekorten die ze vertonen, we hebben het allemaal gezien. Vooral de negatieve dingen. Want er zal aan iedereen ook wel iets goeds zijn. Als je het maar wilt zien. Gelukkig zijn we niet zo streng voor onszelf. Anders bleef er misschien niets over.
Onze parochie probeert van deze ingesteldheid wat de tegenhanger te zijn: want we geloven dat mensen zich goed moeten voelen in hun vel. We zijn ervan overtuigd dat we een heel ander klimaat krijgen als we eerst het goede zien. De mankementen horen er nu eenmaal bij. “Voor mij hoef je niet volmaakt te zijn”, want dat is niet mogelijk. En vooral: je bent goed genoeg zoals je bent. Je hoeft je niet te verstoppen omwille van bepaalde gebeurtenissen in je leven. Je hoeft je niet terug te trekken omdat je je geloof verloren bent. Je zal in de parochie wel mensen ontmoeten die begrip voor je opbrengen, die tijd maken voor je moeilijke momenten. In een gemeenschap zoals een parochie krijg je ook de kans je in te zetten voor anderen. Er gaat geen sollicitatiegesprek aan vooraf. Je goede wil is voldoende, en onbetaalbaar. Wil je deel uitmaken van dergelijke leefsfeer, laat het ons gewoon weten. En wees vooral niet verbaasd als je een gewone mens ontmoet, iemand met goede en met slechte kanten. Zo hebben wij ze het liefst.