woensdag 8 september 2010

Een God, Drie Religies – Deel 16

De halve maan is het teken van de islam, zoals het kruis dat is voor het christendom en de Davidsster voor het jodendom. De halve maan, of wassende maan, is al sinds mensenheugenis een religieus symbool. Zo kwam het voor in de cultus van Astarte, godin van de vruchtbaarheid, die al sinds de vroegste oudheid bekend was in het hele Midden-Oosten.
Later werd de halve maan het symbool van het Oost-Romeinse, Byzantijnse rijk. De kern daarvan bestond uit Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije, met als hoofdstad Byzantium, dat later Constantinopel heette. Het teken van de halve maan was echter ook bekend bij de Turkse Ottomanen die in 1453 Constantinopel veroverden, dat nu Istanboel is.
Vandaag de dag komt de halve maan voor op de vlaggen van landen waarvan de inwoners overwegend moslims zijn, zoals Maleisië, Pakistan, Tunesië en Turkije. Het Arabische woord voor halve maan of wassende maan is ‘hilal’.