woensdag 8 september 2010

De koningin van Seba

(Gelezen In Tertio Van 18 Augustus 2010)
Een artikel van Jean Luc Meulemeester
Nog altijd kan niemand met volledige zekerheid bepalen waar Seba (Sheba/Saba) ligt of lag. Zowel Jemen als Ethiopië pretendeert al eeuwen dat dit een deel van hun grondgebied is. Dikwijls wordt dat land in Zuid-Arabië gesitueerd en wordt het in verband gebracht met de wierookroute of andere handelswegen, wat naar een zekere welstand verwijst. In de Bijbel kennen we de koningin van het bezoek aan koning Salomo in de tiende eeuw vóór onze tijdrekening (1 Koningen 10,1-18), maar haar echte naam blijft verborgen in de nevel van het verleden. Volgens sommigen heette ze Makeda en islamitische overleveringen noemen haar Bilkis of Balkis.
De beroemde Bijbeltekst wordt aangevuld met een legendarisch verhaal. De traditie wil dat Salomo verliefd werd op de koningin. Hij is bekend voor zijn wijsheid en rijkdom, maar ook voor zijn vele escapades met vrouwen. Zij wees echter zijn toenaderingen af. Toch beloofde ze het bed met hem te delen als zij iets van hem zou mogen toe-eigenen zonder zijn toestemming. Salomo gebruikte een sluw middel en liet het avondeten stevig zouten en kruiden. Tijdens de nacht pakte de koningin, door dorst gekweld en zonder konings toestemming, een beker water en dronk die uit. Het vervolg laat zich raden.
Bij het afscheid gaf hij haar een ring mee want mocht ze toch een kind baren, dan kon ze die als een bewijs gebruiken. Zij baarde een zoon die als jongeman naar Jeruzalem trok om zijn vader op te zoeken. De ring was overbodig want de gelijkenis was treffend. Hij wees het aanbod van zijn vader om bij hem te komen wonen af en keerde naar Ethiopië terug, waar hij als keizer Menelik I regeerde. Geschiedenis en legende zijn nauw en leuk met elkaar verweven, maar voor de Ethiopiërs staat dat verhaal als een historisch feit vast. Het behoort zelfs als artikel 2 tot hun grondwet.