woensdag 22 september 2010

Conservatief wil vrijheid met wijsheid

Conservatief wil vrijheid met wijsheid
(Gelezen In Tertio Van 1 September 2010)
Uit een artikel van Miel Swillens
De Britse staatsman Edmund Burke (1729-1797), die als de grondlegger van het conservatisme wordt beschouwd, stelde de vraag: ‘Wat is vrijheid zonder wijsheid, zonder deugdzaamheid?’ Die vraag roept vandaag wrevel op. Ze verstoort de kortzichtige zelfvoldaanheid die onze tijd kenmerkt. Wij willen het liever niet geweten hebben: vele kwalen van onze tijd vloeien voort uit een vrijheid die lak heeft aan wijsheid en deugdzaamheid.