woensdag 11 augustus 2010

Het Geslacht De Reymaeker

Op 24 september 1868 beviel te Korbeek-Dijle de ongehuwde 37-jarige Anna Maria Van Geel, dochter van Jan Baptist Van Geel  (1797-1882) en Angelina Tuyls (1800-1866), op de plaats waar nu Julia Vandeputte, weduwe van Jozef Maginelle, woont, van een zoon, Philip Joseph Van Geel. Ruim drie jaar later trouwde zij als 40-jarige met de 30-jarige Désiré Henricus De Reymaeker uit Oud-Heverlee. Bij dit huwelijk werd Philip Joseph gewettigd tot een De Reymaeker.
Anna Maria was een zus van Jan Baptist en Marie Sophie Van Geel, die samen Jan Maginelle, de Suisse, hebben grootgebracht.

Of Désiré De Reymaeker al of niet de natuurlijke vader was van Philip zal wel voor altijd een geheim blijven dat samen met Anna Maria werd begraven.

Philip De Reymaeker (de Lange, alias de Langenaaite) (1868-1940) trouwde in 1895 met Clemence (Maas) Goossens (1872-1960) uit Neerijse. Zij kregen te Korbeek-Dijle vijf kinderen:
- Elisa De Reymaeker (1896-1942) x Joseph Laurent (Jef van Lekke), ouders van Aline en Robert Laurent 
  die opgroeiden in Egenhoven
Week 2010-32 - De Reymaeker Elisa

- Louis De Reymaeker (Karton, alias Paëkke) (1898-1971) x Irma Rondou, ouders van Simone De
  Reymaeker (+) die opgroeide in Korbeek-Dijle
Week 2010-32 - De Reymaeker Louis en Irma
- Marie De Reymaeker (1899-1991) x Jozef Vermeulen (Jef Boer), ouders van Frans, Gilbert en Edgard
  Vermeulen die opgroeiden in Korbeek-Dijle
Week 2010-32 - De Reymaeker Marie en Jef
- Frans De Reymaeker (1903-1983) x Mathilde Tricot, uitgeweken naar Waver, ouders van Alexandrine De
  Reymaeker
- Bertha De Reymaeker (1908-1995) x Jean Denis, ouders van Jacques en Etienne(+) Denis die
  opgroeiden in Korbeek-Dijle
Week 2010-32 - De Reymaeker Bertha en Jean

Of deze De Reymaeker’s en hun afstammelingen echt De Reymaekersbloed in de aders hebben blijft een open vraag.

Maar ik kon er niet aan weerstaan toch een verhaal te distilleren uit het minutieus opzoekingswerk (monnikenwerk!)  van Jean Denis (mij ter beschikking gesteld door Gard Vermeulen) over de De Reymaeker’s en hun aanverwanten van vóór 1600 tot enkele decennia geleden.

1. Op 20.11.1607 trouwde te Leuven in de Sint-Geertruikerk Johannes den Raymaeker (°? /
    +Wezemaal 1649) met Barbara Rogghe (°Leuven 1584 / +Wezemaal 1657) en zij vestigden zich in
     Wezemaal.
    Johannes den Raymaeker moet van Waalse afkomst zijn geweest en de toenmalige pastoor van
     Wezemaal was een Luikenaar, dus goed vertrouwd met de Franstalige tegenhanger van “den
     Raymaeker” nl. “Charlier” of  “Carlier”. Charlier is Oudfrans en Carlier Picardisch voor  “charron”  =
     wagenmaker of radenmaker. In de parochieregisters van Wezemaal staat Johannes systematisch
     genoteerd (bij het doopsel van zijn kinderen) als Charlier, alias den Raymaeker.

     Ik vermoed dat de Waalse pastoor aan een parochiaan van Waalse origine met de naam den
     Raymaeker een Waalse naam wou toekennen en hem daarom op eigen initiatief Charlier, alias den
     Raymaeker noemde. Johannes was trouwens geen radenmaker maar een “sutor” = latijn voor
     schoenmaker.
     Johannes is kerkmeester geweest, en herbergier op het Kerkplein, in Wezemaal. Hij was
     ongeletterd.
     Met zijn vrouw Barbara Rogghe kreeg hij in Wezemaal negen kinderen. Eén van hen was
     Francis(cus).

2. Francis de Raymaeker (°Wezemaal 1618 / +Wezemaal-gehucht Beversluis 1695) trouwde te
    Wezemaal in 1638 met Anna Vermeulen.
    Francis en Anna kregen één zoon in Wezemaal en nog vijf kinderen in Sint-Pieters-Rode, onder wie
    Johannes.

3. Johannes de Raymaeker (°Sint-Pieters-Rode 1643 / + Nieuwrode-gehucht Vlasselaer 1697)
    trouwde te Sint-Pieters-Rode in 1671 met Maria Van Emelen (°Sint-Pieters-Rode 1650).
    Johannes en Maria kregen zeven kinderen in Sint-Pieters-Rode, onder wie Antonius.

4. Antonius de Raymaker (° Sint-Pieters-Rode 1672) trouwde te Sint-Pieters-Rode in 1694 met
    Catharina Ceijssens.
    Antonius en Catharina kregen zeven kinderen in Sint-Pieters-Rode, onder wie Johannes.

5. Johannes de Raymaker (° Sint-Pieters-Rode 1695) trouwde te Sint-Pieters-Rode in 1717 met
    Catharina Waetjens.
    Johannes en Catharina kregen acht kinderen in Sint-Pieters-Rode, onder wie Marcus.

6. Marcus de Raymaeker (° Sint-Pieters-Rode 1730 / + Sint-Pieters-Rode 1804) trouwde te Sint-
    Pieters-Rode in 1752 met Catharina van Kleynenbreugel (+ Sint-Pieters-Rode 1812). Marcus was
    molenaar in Kortrijk-Dutsel. Marcus en Catharina kregen één zoon in Sint-Pieters-Rode en nog elf
    kinderen in Kortrijk-Dutsel, onder wie Guilielmus.

7. Guilielmus de Raymaeker (° Kortrijk-Dutsel 1757 / + Oud-Heverlee 1835) trouwde in de Sint-
    Kwintenskerk te Leuven in 1781 met Anna Elisabeth Smets (° Sint-Joris-Weert  / + Leuven 1799). Op 7
    januari 1786 werd Guilielmus opgenomen als poorter van Leuven. Guilielmus en Anna Elisabeth kregen
    zes kinderen, waarschijnlijk allen in Leuven, onder wie Rumoldus.
    Anna Elisabeth overleed te Leuven in 1799. Guilielmus hertrouwde te Lubbeek in 1800 met Elisabeth
    Bruyninckx. Met haar had hij nog twee zonen waarvan een op 11-jarige leeftijd overleed. Guilielmus was
    molenaar op de Engenvliet en woonde in 1799 in de Schapenstraat te Leuven. Nadien werd hij molenaar
    in Oud-Heverlee. Zijn zoon Rumoldus (° Leuven-Sint-Kwinten 1788), uit zijn eerste huwelijk, werd
    molenaar in Sint-Joris-Weert . Rumoldus heeft daar nu geen naamdragende afstammelingen meer.
    Guilielmus’ enige overlevende zoon uit zijn tweede huwelijk, Petrus, bleef in Oud-Heverlee.

8. Petrus Deraymaeker  (° Leuven 1801 / + Oud-Heverlee 1870) trouwde te Oud-Heverlee in 1824 met 
    Maria Anna Decoster  (° Oud-Heverlee 1802 / + Oud-Heverlee 1870). Hij was molenaar in Oud-
    Heverlee. Petrus en Maria Anna kregen tien kinderen te Oud-Heverlee. De jongste was Desiderius
    Henricus (° Oud-Heverlee 1841 / + Korb.D. 1928) die te Korbeek-Dijle trouwde in 1871 met Anna Maria
    Van Geel (° Korb.D. 1831 / + Korb.D. 1895).

Terwijl er twijfel bestaat over het Dereymaekersbloed bij de afstammelingen van Anna Maria Van Geel, is dat bloed ongetwijfeld wel aanwezig bij de afstammelingen van Joannes Franciscus Dereymaeker (’t Kurre) en Melanie Ruts uit het Zoet Water in Oud-Heverlee. Hun kinderen:
-    Jef Dereymaeker (1904-1995) x Jeanne Van Meerbeeck, de ouders van Roger (+) en Lea Dereymaeker uit Leefdaal
-    Herman Dereymaeker x Anna Maria Nackaerts, die bleven wonen op de ouderlijke hoeve in ’t Zoet Water
-    Marie Dereymaeker (1908-1995) x Désiré Devan (de Pachter van de Priezer), de ouders van Melanie, Hortense, Victor (+) en Jules Devan die opgroeiden in de Putstraat in Korbeek-Dijle
-    Justine Dereymaeker (1910-1988) x Jules Sterckx (den Tip), de ouders van Frans en Georges Sterckx die opgroeiden in het Begijnhof in Korbeek-Dijle.
Week 2010-32 - Sterckx-Dereymaeker
Op de foto zien we van links naar rechts: Julia Sterckx (°1906), Bertha Sterckx (1901-1994), getrouwd met François Van Geel en uitgeweken naar Wanlin (Julia en Bertha zijn zussen van den Tip), Jules Sterckx (den Tip) (1909-1989), zijn vrouw Justine Dereymaeker, Jef Dereymaeker, zijn vrouw Jeanne Van Meerbeeck en Marie Dereymaeker.

Merkwaardig feit: Jef en zijn zus Marie stierven beiden op dezelfde dag, 14 mei 1995, de eerste in Leefdaal, de tweede in Leuven.

Hoe sluiten zij aan bij de voorgaande stamreeks?

De zesde van de tien kinderen van Petrus Deraymaeker (nr.8 hiervoor) en Maria Anna Decoster was Petrus Philippus.

9. Petrus Philippus Dereymaeker (° Oud-Heverlee 1835) trouwde met Maria Theresia Vanopdenbosch
    (° Oud-Heverlee 1838).

10. Hun zoon Joannes Franciscus Dereymaeker (° Oud-Heverlee 1874) (’t Kurre) trouwde met Melanie
      Ruts (° Oud-Heverlee 1873). Zij kregen de vier kinderen: Jef, Herman, Marie en Justine, reeds vermeld.

In Oud-Heverlee leven nu nog andere afstammelingen van molenaar Petrus Deraymaeker en Maria Anna Decoster met de naam Dereymaeker.

Met dank aan Aline Laurent en Christiane Meulemans voor de foto’s.