woensdag 21 juli 2010

Oostenrijkse Bisschop Voegt Daad Bij Het Woord

Nadat de Oostenrijkse bisschoppenconferentie onlangs unaniem aandrong op een herbekijken van de rol van de priesters, de leken en de vrouwen in de kerk, voegt bisschop Egon Kapellari van Graz nu de daad bij het woord. Hij kondigde aan dat hij op korte termijn twee vrouwen in het ‘Konsistorium’ - het hoogste beslissingsorgaan van zijn bisdom - zal benoemen. Voorts zal het voortaan mogelijk zijn dat niet de pastoor, maar eventueel een diaken of een leek, de leiding van een parochieteam op zich neemt. Die boot wordt allang afgehouden binnen de kerk uit schrik voor de verwatering van het sacramentele karakter van de kerk. Die signalen moeten duidelijk maken dat het de Oostenrijkse kerkleiding ernst is met haar hervormingsbereidheid. (Jan De Volder in TERTIO)