dinsdag 29 juni 2010

Provincie Vlaams-Brabant Dienst cultuur - 'Op een kier'

45 monumenten in Vlaams-Brabant zetten hun deur 'Op een kier':
in het Dijleland met als thema: romaanse en gotische kerken

Opgestart in 2008, is het cultuurtoeristisch project 'Op een kier. Verborgen erfgoed in Vlaams-Brabant' nu aan zijn derde editie toe.
De twee vorige edities wisten heel wat belangstelling te wekken bij een sterk geïnteresseerd publiek. Dat men via dit initiatief nu ook toegang kreeg tot het interieur van een aantal monumenten, werd bijzonder gewaardeerd. De mogelijkheid daartoe bieden was - en blijft - overigens de doelstelling van 'Op een kier'.

Verspreid over de hele provincie Vlaams-Brabant zetten dit jaar 45 monumenten drie zondagen hun deur 'Op een kier' voor cultuurtoeristisch bezoek.
Samen met Bertem en Tervuren neemt nu ook Huldenberg deel aan dit project. Volgende monumenten kunnen op zondag 18 juli bezocht worden, van 14 tot 18 uur: de kerken van Bertem, Duisburg, Huldenberg, Korbeek-Dijle, Leefdaal en Vossem. Ook de Sint-Veronakapel in Leefdaal en de O.-L.-Vrouw-ten-Puikapel in Neerijse kunnen bezocht worden.
Een hele waaier aan architectuurstijlen komt daarbij aan bod: eerst de romaanse, vanaf het midden van de 13de tot de 16de eeuw de gotische stijl, vervolgens barok, in de 18de eeuw classicisme om in de 19de eeuw  te eindigen met neostijlen.
Bij 'Op een kier' gaat uiteraard vooral de aandacht naar het interieur. Vaak zeer interessant. In Vossem en Duisburg werden enkele fragmenten van middeleeuwse muurschilderingen bewaard en in Korbeek-Dijle een altaarretabel van 1522. In Huldenberg ontdekt u in een dichtgemetseld portaal een mooi ensemble van laatgotisch beeldhouwwerk. Zoals u in enkele kerken zal vaststellen, had de contrareformatie vanaf het einde van de 16de eeuw de intrede van de barokkunst in meubilair en decoratie tot gevolg.

Landschapswandelingen
In het Dijleland kan u voor of na uw bezoek aan vier monumenten ook kennis maken met hun omgeving. U kan elke ‘Op een kier’-zondag deelnemen aan een landschapswandeling die begeleid wordt door een gids.
In Leefdaal ontdekt u zo de omgeving van het kasteelpark en de omgeving van de Sint-Veronakapel, in Korbeek-Dijle de oude dorpskern en de Ruwaalvallei en in Neerijse het natuurgebied ‘De Doode Bemde’.

Orgelconcert
Vorige jaren en vorige ‘op een kier’-zondagen kon men in enkele kerken reeds genieten van orgel- of koormuziek. Ook nu nog in de kerk van Duisburg. Daardoor ge├»nspireerd, gaat 'Op een kier' dit jaar voluit de concerttoer op.
Zo kunt u in de kerk van Bertem om 16 uur gratis een orgelconcert bijwonen.

Een kleurrijke brochure geeft een overzicht van alle deelnemende monumenten in de hele provincie, waarbij elk gebouw bondig getypeerd wordt.
Is er in elk monument wel iemand aanwezig die een woordje toelichting kan geven aan de bezoekers, in heel wat monumenten worden op vaste uren ook rondleidingen gegeven. Waar dat het geval is, vindt u eveneens in de brochure onder de rubriek 'Extra-Rondleidingen'. Handig bij het uitstippelen van uw bezoekprogramma!

De brochure 'Op een kier' is gratis verkrijgbaar in de lokale diensten voor toerisme en bibliotheken in de provincie Vlaams-Brabant of raadpleegbaar en te downloaden of te bestellen op: http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/cultuur (rubriek brochures en folders).
Meer info over 'Op een kier' en de orgelconcerten ook op: www.vlaamsbrabant.be/opeenkier