dinsdag 15 juni 2010

Bisschop Johan Bonny: ‘Misbruikcrisis vraagt beter preventiebeleid’

(Gelezen In Tertio Van 2 Juni 2010)
Uit een artikel van Bruno Sprengers die bisschop Johan Bonny citeert
Het werken met kinderen, adolescenten of kwetsbare mensen wordt in een deontologische code vastgelegd. “We moeten de tijd nemen om samen met deskundigen een degelijke code uit te schrijven. Een jaar lijkt mij een haalbare tijdspanne. De code moet het functioneren van pastoraal verantwoordelijken in het onderwijs, de jeugdbeweging en de parochie duidelijk maken. In landen als Canada en Ierland bestaat zoiets al. We zullen die kennis en ervaring zeker kunnen gebruiken.” Tot slot kondigen de bisschoppen ook aan dat ze zich zullen buigen over de gezagsvormen die aanleiding kunnen geven tot het misbruik van kinderen. “We pleiten voor open structuren en een open leven. In een professionele omgeving met een mengeling van jong en oud, man en vrouw, gewijde en niet-gewijde maakt het machtsmisbruik van een geestelijke minder kans. Meer sociale openheid helpt ook. Geen gesloten burchten meer, maar gezonde samenwerking in een sociaal netwerk.”