dinsdag 6 april 2010

Samen Op Weg Met Jezus Als Gids

Week 2010-14 - Naamopgave geloofsbelijdenis 2010 002 Week 2010-14 - Naamopgave geloofsbelijdenis 2010 003

Op zondag 21 maart 2010 was er in Korbeek-Dijle eucharistieviering met de naamopgave van de drie jongens en het meisje: Arne, Emmy, Hannes en Ward, die volgend jaar hun geloofsbelijdenis plechtig hernieuwen.
Als slotgebed bad de priester:

God, Vader van alle mensen.
Wij danken U voor dit samenzijn.
Geef dat de betekenis van deze viering
niet beperkt blijft tot deze dag.
Laat deze naamopgave
elk van ons bezielen
om Jezus te blijven volgen.
Hij is en blijft onze Gids
voor vandaag en altijd.

Na de mis gingen de vier met hun familie en de catechisten ook echt ‘samen op weg’ en zij sloten hun wandeling af met spijs en drank in de Parochiale Gebouwen.