dinsdag 20 april 2010

Paaseieren Rapen 2010

Week 2010-16 - Pasen 2010 009 Week 2010-16 - Pasen 2010 001 Week 2010-16 - Pasen 2010 004

Op paaszondag, 4 april, was er in Korbeek-Dijle de traditionele eierenraap in de weide van Blockx. Daarna was er een mooie woord- en communiedienst waarin vooral het verhaal van de drie bomen opviel: de eerste boom leverde het hout voor de voederbak waarin Jezus werd geboren, van de tweede werd een boot gemaakt waarmee Jezus voor de wonderbare visvangst zorgde, en de derde boom mocht het lichaam van Jezus dragen bij zijn kruisdood.
Als openingsgebed bad de voorganger:
Heer, het licht van Pasen komt weer over ons.
Het licht en het water werden gezegend.
Laat ons steeds licht en water zijn voor de mensen
rondom ons. Licht en water voor mens en natuur.
Wees Gij ook steeds licht en water voor ons,
om ons te laten groeien als mensen die groot zijn
in hun kleinheid.